Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2017
Công an tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển sinh hệ chính quy vào các trường Công an nhân dân năm 2017, như sau:
 
I. PHÂN VÙNG TUYỂN SINH
 
1. Trường đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu
 
* Tuyển sinh bậc đại học
 
- Học viện An ninh nhân dân (ngành Ngôn ngữ Anh, ngành An toàn thông tin): 20 chỉ tiêu/mỗi ngành (tuyển sinh toàn quốc);
 
- Học viện Chính trị CAND (ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước): 60 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc);
 
- Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (ngành Công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông): 100 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc);
 
- Đại học Phòng cháy - chữa cháy (ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ): 90 chỉ tiêu (các tỉnh từ Quảng Trị trở vào);
 
- Đại học An ninh nhân dân (nhóm ngành nghiệp vụ An ninh): 200 chỉ tiêu (các tỉnh từ Quảng Trị trở vào);
 
- Đại học Cảnh sát nhân dân (nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát): 330 chỉ tiêu (các tỉnh từ Quảng Trị trở vào).

 

* Xét tuyển bậc cao đẳng, trung cấp
 
 
Năm 2017, chỉ xét tuyển bậc cao đẳng, trung cấp đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND nhập ngũ đợt 1 năm 2015 (xuất ngũ đợt 1 năm 2018), đạt sơ tuyển, dự thi THPT Quốc gia năm 2017 nhưng không trúng tuyển đại học CAND và không có môn bị điểm liệt (01 điểm).
 
2. Tổ hợp môn xét tuyển
 
Năm 2017, các trường CAND lấy kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển. Người có nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND phải đăng ký và dự kỳ thi THPT Quốc gia với các môn thi phù hợp theo tổ hợp môn quy định để xét tuyển vào các trường CAND.
 
Tổ hợp môn dùng để xét tuyển vào các trường CAND: A00 (Toán, Vật Lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh); C03 (Ngữ Văn, Toán, Lịch sử); D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh). Trong đó:
 
- Xét tuyển ngành Nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát: A01, C03, D01;
 
- Xét tuyển ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: C03, D01;
 
- Xét tuyển các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông: A01, D01;
 
- Xét tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: A00;
 
- Xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh: D01.
 
3. Vấn đề lưu ý khi đăng ký dự tuyển
 
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Đồng Nai có nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND ngoài việc đăng ký, dự thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, phải đăng ký sơ tuyển tại Công an các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (theo hộ khẩu thường trú).
 
- Thí sinh đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sơ tuyển theo quy định chỉ được đăng ký xét tuyển vào một tổ hợp môn, của một ngành đào tạo, của một trường CAND. Nghiêm cấm tình trạng thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh, nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường.
 
- Thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các Trường CAND không đăng ký sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng. Chỉ được chọn sơ tuyển Trường CAND hoặc Trường thuộc Bộ Quốc phòng. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ hủy quyền xét tuyển vào các Trường CAND.
 
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN SƠ TUYỂN
 
1. Đối tượng
 
- Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, có nhu cầu học tập nâng cao trình độ, được Công an đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển.
 
- Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND có thời gian công tác từ đủ 24 tháng trở lên tính đến tháng dự tuyển, có nguyện vọng và được Công an các đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển. Trường hợp chuyển chuyên nghiệp phải đăng ký, dự thi kỳ thi THPT Quốc gia lấy điểm làm căn cứ xét tuyển theo quy định. Công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND xuất ngũ đợt 1 năm 2016 vẫn được dự tuyển vào các trường CAND năm 2017.
 
- Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước) có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Không sơ tuyển đối với học sinh phổ thông đã kết hôn, có con đẻ (không áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự).
 
- Công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển.
 
2. Về độ tuổi
 
- Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dự tuyển).
 
- Học sinh không quá 20 tuổi, riêng học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển).
 
3. Về trình độ văn hóa
 
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Riêng đối với học sinh phổ thông, trong các năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ Trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ, không lưu ban trong các năm học THPT và tương đương.
 
4. Về tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị
 
- Về tiêu chuẩn đạo đức: học sinh phổ thông trong những năm học THPT hoặc tương đương phải đạt hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.
 
- Về phẩm chất chính trị: đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ Công an đối với tuyển người vào lực lượng CAND.
 
Công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân, trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức Khiển trách trở lên.
 
5. Về tiêu chuẩn sức khỏe
 
- Không mắc các bệnh kinh niên, mãn tính; thể hình thể trạng cân đối; không có dị hình dị dạng.
 
- Tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng:
 
Nam: chiều cao từ 1,64 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên;
 
Nữ: chiều cao từ 1,58 m trở lên, cân nặng từ 45 kg trở lên.
 
Phải đảm bảo chỉ số BMI - được tính bằng cân nặng chia bình phương chiều cao, từ 17.5 đến dưới 25
 
Đối với học sinh thuộc vùng KV1 (bao gồm học sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo KV1 hoặc học sinh có HKTT 05 năm tại địa bàn thuộc KV1), học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 02 cm về chiều cao và 02 kg cân nặng.
 
Đối với công dân đang hoặc đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân, chiều cao, cân nặng thực hiện theo quy định hiện hành về khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
 
- Về thị lực: thí sinh bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường CAND nhưng phải cam kết chữa trị. Nếu trúng tuyển phải chữa trị mắt đảm bảo tiêu chuẩn về thị lực theo quy định trước khi nhập học.
 
6. Về tỷ lệ thí sinh nữ xét tuyển
 
Học sinh nữ đạt điều kiện sơ tuyển được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học CAND theo nguyện vọng và phân luồng xét tuyển. Điểm trúng tuyển đối với học sinh nữ được xét tuyển theo chỉ tiêu riêng phân bổ cho từng trường CAND (từ 10 đến 15% trên tổng chỉ tiêu).
 
III. THỦ TỤC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN
 
1. Thời gian, địa điểm đăng ký
 
- Thí sinh căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và hộ khẩu nơi thường trú, liên hệ Đội Tổng hợp - Công an các huyện, thị xã Long Khánh; Đội Chính trị, Hậu cần - Công an thành phố Biên Hòa để đăng ký sơ tuyển.
 
Cán bộ, chiến sĩ Công an, công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đăng ký tại đơn vị nơi đang công tác.
 
- Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/3/2017
 
2. Thủ tục đăng ký
 
- Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký sơ tuyển, mang theo bản sao (có chứng thực) kèm theo bản chính các giấy tờ sau để đối chiếu:
 
+ Giấy khai sinh;
 
+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;
 
+ Sổ hộ khẩu thường trú;
 
+ Học bạ và bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Riêng học sinh đang học lớp 12, photo học bạ trung học phổ thông (lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12) có xác nhận của Ban Giám hiệu trường nơi thí sinh đang học.
 
Đối với công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân (trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày có quyết định xuất ngũ) ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ.
 
- Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các trường CAND, có thể liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Đồng Nai) điện thoại 0693.480326 hoặc Đ/c Long cán bộ tuyển sinh Công an tỉnh, ĐT 0985.325032 để được hướng dẫn.
 
                        BBT Cổng Thông tin điện tử Công an Đồng Nai
 

Người thông báo: PV11
Ngày thông báo: 08-03-2017
In nội dung

Công an tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 161, Phạm Văn Thuận - Tân Tiến - Biên Hoà - Đồng Nai
Danh bạ đường dây nóng​.​
WebSite: http://congandongnai.gov.vn
                http://congan.dongnai.gov.vn
Email:      congan@dongnai.gov.vn