Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung thông báo

 
Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lực lượng công an tỉnh Đồng Nai
Để phá huy vai trò giám sát hoạt động cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Công an các đơn vị, địa phương trong lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; đồng thời góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong sạch, vững mạnh. Công an tỉnh Đồng Nai, mong muốn nhận được phản ánh, kiến nghị của mỗi người dân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính theo các nội dung dưới đây:
 
1. Nội dung phản ánh, kiến nghị:
 
- Phản ánh về hành vi hành chính: Từ chối thực hiện; chậm trễ, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết, công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…
 
- Phản ánh về nội dung quy định hành chính: Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất, không hợp pháp hoặc trái với điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.
 
- Kiến nghị: Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.
 
2. Các hình thức phản ánh, kiến nghị: 
 
- Bằng văn bản: (theo mẫu Phụ lục 2: Phiếu phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức) gửi qua đường Bưu điện theo địa chỉ của các cơ quan tại mục 3 hướng dẫn này, hoặc thông qua hộp thư góp ý đặt tại phòng tiếp dân, bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC, xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan;
 
- Bằng điện thoại: Thông qua các số điện thoại của cơ quan (Sở Tư pháp, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh) nêu tại mục 3 hướng dẫn này;
 
- Bằng thư điện tử: Thông qua các địa chỉ hộp thư điện tử (Email) của các cơ quan nêu tại mục 3 của hướng dẫn 
 
- Bằng hình thức trực tiếp: Người dân, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp đến phản ánh với Thủ trưởng hoặc cán bộ tiếp dân của các cơ quan có thẩm quyền nêu tại mục 3 hướng dẫn này.
 
3. Cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
3.1. Sở Nội vụ: 061.3941833, cchc@dongnai.gov.vn (Phòng cải cách hành chính).
 
3.2. Sở Tư pháp: 061. 3842244, ks.tthc@dongnai.gov.vn; (Phòng kiểm soát thủ tục hành chính).
 
3.3. Công an tỉnh Đồng Nai
 
- Phòng tham mưu Công an tỉnh:
 
+ Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh: 02 số điện thoại đường dây nóng 0618820111 và  0618820999.
 
+ Tổ giúp việc công tác cải cách hành chính Công an tỉnh (Đội pháp chế): 069.3840122;  phapchedongnai@yahoo.com.vn.    
 
Công an các đơn vị, địa phương
 
Công an các đơn vị, địa phương (bổ sung số điện thoại của bộ phận tiếp dân và bộ phận tiếp nhận giải quyết các TTHC, lãnh đạo được phân công tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trước khi in niêm yết).
 
Lưu ý:
           - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh kiến nghị.
 
          - Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
 
         - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo./. 
 
 
CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

 


Người thông báo: Công an tỉnh Đồng Nai
Ngày thông báo: 10-04-2017
In nội dung

Công an tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 161, Phạm Văn Thuận - Tân Tiến - Biên Hoà - Đồng Nai
Danh bạ đường dây nóng​.​
WebSite: http://congandongnai.gov.vn
                http://congan.dongnai.gov.vn
Email:      congan@dongnai.gov.vn