Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính

Từ ngày 15/5/2017 Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc 03 lĩnh vực: Đăng ký quản lý con dấu; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-UBND  ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh; Quyết định số 1198/QĐ-UBND  ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh.

Kể từ ngày 15/5/2017, Công an tỉnh sẽ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả 26 thủ tục hành chính trên 03 lĩnh vực: Đăng ký quản lý con dấu (06 thủ tục); Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (03 thủ tục); Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (17 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội  Công an tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Địa chỉ: Tầng 6, Cao ốc Sonadezi ,Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (Gần ngã tư Vũng Tàu, đối diện siêu thị Big C)

Dưới đây là Danh mục các thủ tục hành chính trên 03 lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội  Công an tỉnh Đồng Nai được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính của tinh:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

STT
Tên thủ tục hành chính
Thời gian giải quyết
 A -LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU
1
Thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
03  ngày
2
Thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
03  ngày
3
Thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
03  ngày
4
Thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
03  ngày
5
Thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
03  ngày
6
Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
03  ngày
B - LĨNH VỰC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT
1
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
05 ngày
2
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
04 ngày
3
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
04 ngày
C - LĨNH VỰC VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
1
Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ
05 ngày
2
Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ
04 ngày
3
Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
10 ngày
4
Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
10 ngày
5
Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
10 ngày
6
Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
Dưới 50 giấy 5 ngày
từ 50 giấy trở lên 10 ngày
7
Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
Dưới 50 giấy 5 ngày
từ 50 giấy trở lên 10 ngày
8
Cấp lại giấy phép sử dụng CCHT
Dưới 50 giấy 5 ngày
từ 50 giấy trở lên 10 ngày
9
Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí
5 ngày
10
Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ
5 ngày
11
Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
5 ngày
12
Cấp giấy phép vận chuyển CCHT
5 ngày
13
Cấp giấy phép vận chuyển VLN quân dụng
3 ngày
14
Cấp giấy phép vận chuyển VLN công nghiệp
3 ngày
15
Điều chỉnh giấy phép vận chuyển VLN công nghiệp
3 ngày
16
Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ
5 ngày
17
Cấp giấy xác nhận đăng ký CCHT
5 ngày
 
Công an tỉnh Đồng Nai xin chân trọng thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Đăng ký quản lý con dấu; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 

 

 

 

28042017_1.jpg

 

28042017_2.jpg
Pháp chế _ PV11

Người thông báo:
Ngày thông báo: 28-04-2017
In nội dungCông an tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 161, Phạm Văn Thuận - Tân Tiến - Biên Hoà - Đồng Nai
Danh bạ đường dây nóng​.​
WebSite: http://congandongnai.gov.vn
                http://congan.dongnai.gov.vn
Email:      congan@dongnai.gov.vn