Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung bản tin

 
Kết quả nổi bật trong 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” Cập nhật: 13-02-2018 11:08
Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” là một chủ trương đúng đắn của Đảng. Xác định tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhiệm vụ giữ vững ổn định về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.
 

            Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 14-TT/TU ngày 09/2/2012, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 09/4/2012 cụ thể hóa nội dung Chỉ thị sát với tình hình, điều kiện thực tế của Đồng Nai để triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tỉnh ủy đã mở hội nghị triển khai, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 09-CT/TW trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm thực tế qua 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh. Sau Hội nghị triển khai cấp tỉnh, các ngành, đoàn thể của tỉnh và 11/11 Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tại đơn vị, địa phương. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản của Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về thực hiện Chỉ thị  09-CT/TW đã  được quán triệt đến từng chi bộ và toàn thể đảng viên, đồng thời đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã có sự chuyển biến mới mang tính tích cực, tiếp tục gắn kết, hòa quyện với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào thi đua yêu nước, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu phố, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường văn hóa...

Công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã bám sát những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời tập trung hướng dẫn xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an. Đã tạo tiền đề phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

  Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội từ tỉnh đến xã, phường được củng cố, kiện toàn theo hướng thống nhất các Ban chỉ đạo về ANTT thành một ban, đã phát huy tính tập trung, thống nhất cao trong quá trình lãnh đạo, điều hành công tác đảm bảo ANTT, trong đó có nội dung thực hiện liên tịch giữa lực lượng Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, vận động nhân dân tham gia phòng, chống cháy, nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gương người tốt việc tốt trong phòng, chống tội phạm.... được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao. Trong 6 năm (từ 2012 đến 1/2018), trên các phương tiện báo, đài đã thực hiện hàng nghìn tin, bài, chuyên mục, phóng sự; tổ chức in và phát hành trên 661 ngàn tài liệu, trên 311 ngàn tờ rơi, trên 101 ngàn băng, đĩa, trên 4520 áp phích, khẩu hiệu... Tổ chức tuyên truyền tập trung trong các cuộc họp Tổ nhân dân, trong cơ quan đơn vị và trong sinh hoạt đoàn 3.520 đợthơn 5 triệu lượt người tham dự. Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã được triển khai ngay từ đầu năm bằng nhiều hoạt động cụ thể tiến tới Ngày hội, đến tháng 7 và đầu tháng 8 toàn tỉnh từ ấp, khu phố... đã đồng loạt tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, tại các khu, phố, ấp, xã phường, thị trấn các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tổ chức lễ kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây chính là dịp biểu dương sức mạnh của toàn dân trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã được gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là nét đặc sắc mà lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện có hiệu quả cao. Trong 6 năm (2012- đến tháng 1/2018) lực lượng Công an toàn tỉnh với sự giúp đỡ, đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tổ chức hàng chục đợt ra quân tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc ít người, vùng tôn giáo. Trong các đợt ra quân, bên cạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã trao tặng 125 căn nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương; tặng 530 xe đạp và 412 suất học bổng cho học sinh nghèo, 25.417 phần quà cho các hộ nghèo, cho học sinh nghèo hiếu học…với tổng giá trị trên 12 tỷ 900 triệu đồng; tổ chức vệ sinh trên 153 km đường giao thông nông thôn, mương thoát nước; phối hợp khám, chữa bệnh miễn phí cho 4.550 người dân...đã góp phần xây dựng tình cảm, gắn bó giữa Công an với nhân dân, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm và chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với những người phạm tội muốn thật sự hoàn lương, 6 năm qua “Quỹ doanh nhân với ANTT” tỉnh Đồng Nai tiếp tục nhận được sự đóng góp tài chính, vật chất của các doanh nhân, doanh nghiệp gần 17 tỷ đồng. Hội đồng quản lý quỹ đã giải quyết trên 1.000  người vay với số tiền hơn 21 tỷ đồng giúp họ tham gia sản xuất, kinh doanh tăng thêm thu nhập cho gia đình, góp phần cải thiện và ổn định cuộc sống, nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng, hạn chế những nguyên nhân tái phạm tội.

Công tác thi đua khen thưởng được coi là động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh. 6 năm qua, 82 cá nhân là lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp và 706 người trong lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp nhà nước có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương “Vì ANTQ”; 14 đơn vị (cơ quan, doanh nghiệp, trường học) được Bộ Công an tặng Cờ thi đua, 45 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen; 10 tập thể Công an xã, 11 tập thể, 115 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, UBND huyện và phường, xã khen thưởng đột xuất 1.019 tập thể, 2.309 cá nhân. Đã góp phần động viên khích lệ nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Công an tỉnh tặng quà nhân dân trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an tỉnh tại huyện Tân Phú

Từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ,  nhân dân đã phát hiện cung cấp cho lực lượng Công an gần 118 ngàn tin, trong đó có gần 14 ngàn tin có giá trị giúp lực lượng Công an triệt phá hàng chục băng nhóm tội phạm, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại khoảng 14,9 tỷ đồng. Các tổ hòa giải tại cơ sở cùng với số người dân có uy tín trong cộng đồng dân cư đã tổ chức hoà giải gần 12 ngàn vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp ảnh hưởng xấu đến ANTT. Người dân tự giác giao nộp 471 khẩu các loại, 40 công cụ hỗ trợ, 180 vật liệu nổ các loại, 8.781 viên đạn các loại, 1.922 vũ khí thô sơ các loại ,…góp phần bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho cộng đồng.

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được chú trọng, 41 mô hình tự quản, tự phòng về ANTT được thành lập và hoạt động có hiệu quả, huy động được vai trò tích cực, sáng tạo của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT. Điển hình như: Mô hình khu nội trú sinh viên, học sinh “An toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại trường Đại học Lạc Hồng, Đại học Đồng Nai; mô hình khu nhà trọ công nhân lao động “An toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại huyện Nhơn Trạch, Biên Hòa; Mô hình Cựu chiến binh 4+1 tại huyện Vĩnh Cửu; “Tiếng kẻng an ninh” tại huyện Cẩm Mỹ; “Đội nữ Dân phòng vùng đồng bào dân tộc” tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc; “Đội nữ Dân phòng vùng đồng bào tôn giáo ” tại xã Gia Tân 1 huyện Thống Nhất; “Tổ nhân dân tự quản về ANTT” tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa...

Lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, Dân phòng được quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn, được tổ chức đào tạo, huấn luyện về chuyên môn. Trong 6 năm qua, Công an tỉnh đã mở 12 lớp tập huấn Công an xã cho gần 1,400 công an viên; mở 05 lớp tập huấn công tác dân vận cho trên 803 cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Công an phường, xã; Mặt trận Tổ quốc phường, xã, thị trấn đã tổ chức hàng trăm cuộc “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” góp phần xây dựng lực lượng Công an xã về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng với nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Có thể khảng định Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã được quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc từ các cấp ủy Đảng, chính quyền đến các tổ chức đoàn thể trên địa bàn Đồng Nai, đã thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo tốt ANTT, góp phần quan trọng đối với công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và ANQP tại tỉnh Đồng Nai.

PV​28

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

Item does not exist. It may have been deleted by another user.
 

 Liên kết Website

 Công an tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 161, Phạm Văn Thuận - Tân Tiến - Biên Hoà - Đồng Nai
Danh bạ đường dây nóng​.​
WebSite: http://congandongnai.gov.vn
                http://congan.dongnai.gov.vn
Email:      congan@dongnai.gov.vn