Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung bản tin

 
Công an tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Cập nhật: 08-11-2017 08:49

Công an tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.


​            Ngày 06 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 3543/QĐ-BCA  ngày 06/10/2017 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 năm 2017);  Công văn số 2470/BCA-V19 ngày 12/10/2017 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trong Công an nhân dân. Để triển khai thi hành trong lực lượng Công an tỉnh bảo đảm thống nhất, hiệu quả. Ngày 27/10/2017, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 354/KH/CAT-PV11 chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 năm 2017 được thực hiện đồng bộ với việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết số 41/2017/QH14) trong toàn lực lượng Công an tỉnh, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm, quản lý giam giữ, thi hành án hình sự. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững và áp dụng đúng các quy định của BLHS năm 2015, Nghị quyết số 41/2017/QH14Bộ luật Tố tụng hình sự, Luât Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Về các nội dung, nhiệm vụ triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 năm 2017, Nghị quyết số 41/2017/QH14, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phải tích cực, chủ động xác định rõ các nội dung công việc và triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, góp phần thực hiện thống nhất, đầy đủ; gắn với thực tiễn công tác của các lực lượng trong Công an nhân dân để cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành và thực hiện đúng quy định pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống mọi biểu hiện vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

1.  Giao Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật của Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Công an tỉnh kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 và Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hành vi đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh (dự kiến tổ chức trong tháng 11/2017).

- Tăng cường phối hợp với cơ quan tư pháp của tỉnh; cơ quan thông tin truyền thông, các cơ quan liên quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của các đạo luật nêu trên và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Phòng PV11 (cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật của Công an tỉnh) có trách nhiệm xây dựng chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015, Nghị quyết 41,  Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hành vi đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.

2. Tiến hành rà soát, ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự và quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với các trường hợp hành vi vi phạm của bị can không cấu thành tội phạm theo quy định của BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; rà soát và thực hiện các thủ tục cần thiết đề nghị Viện kiểm sát, Toà án có thm quyền xét chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân đối với người bị kết án tử hình về một trong các tội phạm bỏ hình phạt tử hình hoặc trường hợp người bị kết án tử hình mà có đủ các điều kiện quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 40 BLHS năm 2015; rà soát và thực hiện các thủ tục cần thiết đề nghị Viện kiểm sát, Toà án tỉnh xét miễn chấp hành hình phạt tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại đối với người đang được hoãn chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù vì đã bị kết án về hành vi vi phạm mà theo quy định của BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 không phải là tội phạm; rà soát, thực hiện các thủ tục xóa án tích đối với người thuộc diện được đương nhiên xóa án tích theo Nghị quyết số 41/2017/QH14.

3. Thực hiện rà soát Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999 do Bộ Công an ban hành để đề nghị huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản không còn phù hợp với quy định của BLHS năm 2015; đề xuất lãnh đạo Bộ hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản mới cho phù hợp với quy định của BLHS năm 2015 trong Công an nhân dân./.

 

                                   ​   Thanh An-  pháp chế-PV11

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Liên kết Website

 Công an tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 161, Phạm Văn Thuận - Tân Tiến - Biên Hoà - Đồng Nai
Danh bạ đường dây nóng​.​
WebSite: http://congandongnai.gov.vn
                http://congan.dongnai.gov.vn
Email:      congan@dongnai.gov.vn