Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung bản tin

 
Kết quả đạt được của Công an tỉnh Đồng Nai sau 05 năm triển khai thực hiện Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Cập nhật: 05-10-2017 03:06

Kết quả đạt được của Công an tỉnh Đồng Nai sau 05 năm triển khai thực hiện Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người  đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2013- 2017 (đối tượng đặc thù).


​            1.     Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Thi hành án hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản QPPL hướng dẫn triển khai, thi hành các Luật trên và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù… Công an tỉnh đã tổ chức triển khai, hướng dẫn việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù với nội dung về:  Chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến phạm nhân, trại viên, học sinh và tái hòa nhập cộng đồng, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, một số vấn đề cơ bản về lịch sử, truyền thống của dân tộc Việt Nam; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, pháp luật; quyền và nghĩa vụ của phạm nhân, trại viên, học sinh được quy định trong Luật Thi hành án hình sự; Luật Đặc xá, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về tội phạm, hình phạt, về hoãn, tạm đình chỉ, miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, về đặc xá, xóa án tích và những quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành án dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Cư trú, Luật Giáo dục, Luật Giao thông đường bộ, Luật Dạy nghề, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đặc xá, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống HIV/AIDS; nội quy trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và các quy định về tiêu chuẩn thi đua, xếp loại chấp hành hình phạt; những quy tắc cơ bản về nếp sống trật tự, văn minh trong trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; các chuẩn mực đạo đức xã hội trong các mối quan hệ với bản thân, với người khác, với công việc, với gia đình và cộng đồng; các kỹ năng sống cơ bản, cần thiết đối với các đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đặc biệt, trước đó Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 241/KH-CAT-PV11 ngày 05/8/2011 triển khai thực hiện, chỉ đạo các đơn vị PC64, PC81, PC81B, PV28 triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an cấp huyện; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hiện đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại địa bàn cư trú theo quy định của pháp luật hình sự và hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Công an. Hàng năm, Công an tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên” và các kế hoạch tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên; tiến hành điều tra, khảo sát tình hình trẻ em trên địa bàn, nhất là số trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật, để có biện pháp phối hợp cùng với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương quản lý, giáo dục…

2.     Kết quả đạt được qua 05 triển khai thực hiện

2.1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại địa bàn cư trú (xã, phường, thị trấn), gồm cả người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu, đề xuất với chính quyền xã, phường, thị trấn và chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở cơ sở thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và người bị phạt tù được hưởng án treo, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo quy định của Bộ luật Hình sự, Luật Thi hành án hình sự… Kết quả:

- Công an các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã phát hiện, lên danh sách 1.874 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội. Qua đó đã gọi hỏi, lập hồ sơ giáo dục, răn đe, yêu cầu cam kết không vi phạm pháp luật đối với 1.328 đối tượng, thăm hỏi 419 đối tượng. Số đối tượng được phát hiện lên danh sách đã được cơ quan Công an phối hợp với các ban, ngành bố trí theo dõi, giám sát nhằm phát hiện và làm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ vi phạm pháp luật (riêng tại thành phố Biên Hoà, Công an phường Trảng Dài, phường Tân Phong đã tổ chức giáo dục pháp luật cho 120 đối tượng tù tha, đối tượng vi phạm pháp luật có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật).

- Tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được 164 buổi với 3.610 lượt đối tượng tham dự.

- Tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho đối tượng là thanh thiếu niên chấp hành xong hình phạt tù được 112 buổi với 2.080 lượt đối tượng tham dự.

- Tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho đối tượng là thanh thiếu niên bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được 203 buổi với 1.704 lượt đối tượng tham dự.

- Tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho đối tượng là thanh thiếu niên chấp hành xong thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính (áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại xã, phường; đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh) được 103 buổi với 1.110 lượt đối tượng tham dự…

2.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đối với người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, lực lượng Công an đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân cơ quan, doanh nghiệp và trường học thực hiện tuyên truyền Những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, đặc biệt là những thông tin về vay vốn, hướng nghiệp, việc làm; quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác, quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù được quy định trong Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chuẩn mực đạo đức xã hội trong các mối quan hệ với bản thân, với người khác, với công việc, gia đình, xã hội, các kỹ năng sống cơ bản, cần thiết trong thời gian tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời gắn với “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”… đồng thời triển khai, duy trì các mô hình như: “Câu lạc bộ hoàn lương”, “Quỹ doanh nhân với ANTT”… nhân rộng các cá nhân điển hình là người lầm lỗi hoàn lương tích cực tham gia hoạt động xã hội, làm kinh tế giỏi, tổ chức cho các hộ gia đình, các đối tượng ký cam kết không vi phạm pháp luật. Kết quả:

Đã tổ chức tuyên truyền được 102 buổi, có gần 28.745 lượt người tham dự. Qua đó, đã nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể và nhân dân tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Biên soạn và in ấn 12.200 cuốn tài liệu tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Liên tịch và các chương trình phối hợp giữa Công an với MTTQ và các thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới năm 2013. Phát hành 20.000 băng đĩa hình tuyên truyền phòng chống tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; 30.000 tờ chuyên đề ANTT trên báo Lao động Đồng Nai với trên 100 tin bài phản ảnh công tác phòng, chống tội phạm, gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phát hành 20.000 băng đĩa hình tuyên truyền phòng chống tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; 30.000 tờ chuyên đề ANTT trên báo Lao động Đồng Nai với trên 100 tin bài phản ảnh công tác phòng, chống tội phạm, gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Công an tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa 10.607 người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giúp đỡ, tạo việc làm cho 445 người, số người tiến bộ đưa ra khỏi diện 1.903 người. Từ đó, phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và toàn dân nhằm quản lý, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa và bố trí việc làm cho các đối tượng được đặc xá, tha tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về địa phương không tái phạm tội, sớm hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho gia đình và cho xã hội.

Hiện nay, tại tỉnh Đồng Nai đang duy trì 02 mô hình hoạt động rất hiệu quả, đóng góp nhiều kết quả và thành tích quan trọng trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Cụ thể:

* Câu lạc bộ Người hoàn lương

Nhằm mục đích quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho những người chấp hành xong hình phạt tù, người được đặc xá trở về địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật của số đối tượng này. Thành viên trong câu lạc bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu vốn sản xuất kinh doanh sẽ được xét vay vốn từ “Quỹ Doanh nhân với ANTT” và vốn do Câu lạc bộ vận động. Tính đến tháng 7/2017, 100% huyện, thị, thành trong tỉnh đã triển khai thành lập và ra mắt 57 mô hình Câu lạc bộ “Người hoàn lương” với 1.576 thành viên. Để có kinh phí hoạt động, Công an các địa phương và chính quyền cơ sở đã tích cực vận động đóng góp, ủng hộ của các mạnh thường quân. Số tiền đóng góp, ủng hộ được giao cho Ban chủ nhiệm CLB quản lý và được trích cho các thành viên CLB vay vốn làm ăn, phát triển sản xuất kinh doanh, còn lại để phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt của CLB. Tổng số tiền đã vận động duy trì, hoạt động mô hình được 629.736.000đ nhưng trong đó có 04 huyện chưa vận động được kinh phí hoạt động gồm: Tân Phú, Định Quán, Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh.

* Mô hình Quỹ doanh nhân với ANTT tỉnh

Đây là mô hình nhằm huy động sự đóng góp tài chính, vật chất của các doanh nhân, doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, để tạo nguồn vốn hoạt động hỗ trợ vật chất, cho vay vốn sản xuất, tạo việc làm đối với những người tù tha, đặc xá có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống tái hoà nhập cộng đồng. Qua học tập kinh nghiệm từ các địa phương bạn và tình hình thực tế của địa phương; Công an tỉnh đã vận động và được sự đồng thuận cao của các tổ chức, cá nhân là doanh nhân trên địa bàn tỉnh; báo cáo tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Đồng Nai” . Hội đồng quản lý Quỹ do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Chủ tịch, các thành viên là các doanh nhân được Hội nghị lần thứ nhất bầu chọn. Quỹ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2010. Đặc biệt “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự” đã sử dụng hình thức cho vay vốn ngay khi công bố quyết định chấp hành xong hình phạt tù, quyết định đặc xá tại trại tạm giam. Việc làm này đã kịp thời giúp cho người tù tha ngay khi về địa phương có vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống, đồng thời giúp họ nhận thức được sự quan tâm của nhà nước, của xã hội đến đời sống của họ để dẹp bỏ sự tự ty, mặc cảm, tránh xa con đường tái phạm tội trở thành công dân có ích cho xã hội. Từ năm 2013 đến nay đã vận động được 115 lượt doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp với tổng số tiền 8 tỷ 105 triệu đồng, Quỹ doanh nhân với ANTT tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ, trao vốn vay cho 630 đối tượng với tổng số tiền vay là 16 tỷ 295 triệu đồng.

 Đến nay, Hoạt động của Quỹ doanh nhân với ANTT tỉnh đã đi đúng hướng và đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đã giải quyết hỗ trợ cho vay vốn đúng đối tượng, qua đó giúp các đối tượng lầm lỗi ổn định cuộc sống, tái hoà nhập với cộng đồng - xã hội; góp phần hạn chế tái phạm tội. Sự ra đời của Quỹ doanh nhân với ANTT là bước khởi đầu có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác giáo dục, cảm hóa những người có quá khứ lầm lỗi, giúp họ sớm xóa bỏ những mặc cảm tự ty tại nơi cư trú. Quá trình hoạt động, Quỹ doanh nhân với ANTT đã có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội và có tính giáo dục thiết thực. /.

                                     Thanh An​ – Pháp chế PV11
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Liên kết Website

 Công an tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 161, Phạm Văn Thuận - Tân Tiến - Biên Hoà - Đồng Nai
Danh bạ đường dây nóng​.​
WebSite: http://congandongnai.gov.vn
                http://congan.dongnai.gov.vn
Email:      congan@dongnai.gov.vn