Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung bản tin

 
Cụm thi đua số 8 – Bộ Công an ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 Cập nhật: 28-02-2018 03:07

Ngày 28-2,  tại Công an tỉnh Đồng Nai, Cụm thi đua số 8- Bộ Công an, gồm các tỉnh Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Dương và Bà Rịa-  Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”  năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị- Bộ Công an; Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo, trưởng phòng PX15, Đội trưởng thi đua Công an 8 tỉnh trong cụm.


 

​           Tại hội nghị, lãnh đạo Công an 8 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 8 đã tiến hành thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2018, thống nhất thực hiện có hiệu quả “Năm công tác cán bộ”; đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đi đôi với điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, tinh giản biên chế. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn  chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong công tác và việc chấp hành điều lệnh CAND. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận và tạo sự đồng tình ủng hộ đối với hoạt động của lực lượng CAND, xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Có 50% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, không có yếu kém; 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển đảng viên mới hoàn thành chỉ tiêu. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo CBCS đạt 98% trở lên. Tỷ lệ cơ sở Đoàn, Hội vững mạnh 90% trở lên. 100% CBCS trong độ tuổi tham dự kiểm tra rèn luyện thể lực, trong đó có 80% trở lên đạt tiêu chuẩn.Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ bị kỷ luật dưới 0,5%.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhân những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, coi thi đua, khen thưởng là động lực quan trọng thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện rất nhiều tấm gương sáng, điển hình tiên tiến. Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cụm Thi đua số 8 đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành và được tổ chức, triển khai sâu rộng đến cơ sở. Hàng năm, Cụm 8 đều phát động phong trào thi đua với những nội dung, chỉ tiêu và khẩu hiệu thi đua cụ thể, thiết thực. Trên cơ sở nội dung thi đua Cụm phát động, Công an 8 địa phương đều tổ chức triển khai nghiêm túc tại địa phương mình bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sinh động, phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng địa phương. Chính vì vậy phong trào thi đua của Cụm 8 đã thực sự thu hút, lôi cuốn nhiều cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự nguyện, tự giác tham gia, góp phần quan trọng thúc đẩy toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việc tham mưu đề xuất khen thưởng ngày càng khoa học, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân lập thành tích; khen thưởng đã bám sát phong trào thi đua, lấy kết quả thi đua làm căn cứ để xét khen thưởng; tập thể nhỏ, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp công tác, chiến đấu ở cơ sở đã được quan tâm khen thưởng; đã kết hợp chặt chẽ giữa khen với thưởng tạo tâm lí phấn khởi, hăng hái thi đua của cán bộ, chiến sĩ.

Tuy  nhiên, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng cũng nêu những hạn chế cần khắc phục, đó là: Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, cấp cơ sở một số nơi phong trào thi đua chưa được quan tâm, đầu tư nên còn trầm lắng; Hoạt động của một số cụm thi đua trong từng tỉnh còn hình thức, chưa hiệu quả; Việc đề nghị khen thưởng ở một số nơi chưa chặt chẽ, chưa chú ý phát hiện gương người tốt để đề nghị khen thưởng. Đề nghị khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất và khen thưởng cho lãnh đạo, chỉ huy tuy giảm nhưng vẫn còn nhiều, còn nặng về khen chuyên án, vụ việc, ít chú ý khen thưởng các cải tiến, sáng kiến; Thời gian thực hiện thủ tục khen có lúc còn kéo dài, chưa kịp thời khích lệ, động viên phong trào thi đua và cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng.

 Để công tác Thi đua, khen thưởng trong năm 2018 thực sự trở thành động lực tư tưởng, thúc đẩy các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng đề nghị công an các tỉnh trong cụm thi đua số 8 cần tập trung giải quyết tốt một số nội dung trọng như tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức, triển khai đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng; cần thường xuyên đi mới hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua, để phong trào thi đua luôn mới, có sức dấp dẫn nhằm lôi cuốn đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức các phong trào thi đua phải xuất phát từ cơ sở, hướng về cơ sở, phải có mục tiêu thi đua rõ ràng, các nội dung, chỉ tiêu thi đua, tiêu chí đánh giá và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể; tiếp tục đi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất khen thưởng, bảo đảm công tác tham mưu đề xuất khen thưởng được chặt chẽ, chính xác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng kịp thời biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới và điển hình tiên tiến; kịp thời động viên, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và các tập th, cá nhân lập thành tích, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Đồng thời, tăng cường công tác, kiểm tra và đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện phong trào thi đua; Công an tỉnh Đồng Nai với vai trò là Cụm trưởng năm 2018 cần nêu cao vai trò chủ động, tích cực. Tổ chức hoạt động, điều phối, trao đổi thông tin, phối hợp công việc với các đơn vị bạn một cách nhịp nhàng, hiu quả, bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch hoạt động đã đề ra.

DSC_1043.JPG

Công an 8 tỉnh cụm thi đua số 8 tham gia ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”  năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị- Bộ Công an  đề nghị Công an 8 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 8 cần căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” để tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng.


Đình Biên


 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Liên kết Website

 Công an tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 161, Phạm Văn Thuận - Tân Tiến - Biên Hoà - Đồng Nai
Danh bạ đường dây nóng​.​
WebSite: http://congandongnai.gov.vn
                http://congan.dongnai.gov.vn
Email:      congan@dongnai.gov.vn