Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung bản tin

 
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Cập nhật: 05-06-2018 03:35

Sỹ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là Đại tướng được sử dụng thường xuyên 1 ô tô trong thời gian công tác. Căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm trang bị xe, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại, giá mua xe theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an. 

Sỹ quan có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng, đô đốc hải quân được sử dụng thường xuyên 1 ô tô trong thời gian công tác với giá mua tối đa là 1,1 tỷ đồng/xe.

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2018/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô của cán bộ lãnh đạo trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là uỷ viên Bộ Chính trị, bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bộ trưởng, thứ trưởng, tổng cục trưởng và tương đương thực hiện theo nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô. Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô theo cấp bậc quân hàm.

Cụ thể, sỹ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là Đại tướng được sử dụng thường xuyên 1 ô tô trong thời gian công tác. Căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm trang bị xe, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại, giá mua xe theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an.

Sỹ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là thượng tướng, đô đốc hải quân được sử dụng thường xuyên 1 ô tô trong thời gian công tác với giá mua tối đa là 1,1 tỷ đồng/xe.

Sỹ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là trung tướng, phó Đô đốc hải quân được sử dụng thường xuyên 1 ô tô trong thời gian công tác với giá mua tối đa là 920 triệu đồng/xe.

Sỹ quan có cấp bậc quân hàm là thiếu tướng, chuẩn Đô đốc hải quân được sử dụng ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, đi công tác với giá mua tối đa là 820 triệu đồng/xe.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô chức danh tại doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô.

Trường hợp một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô hoặc vừa có tiêu chuẩn sử dụng ô tô theo chức danh lãnh đạo vừa có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô theo cấp bậc quân hàm nêu trên thì được áp dụng tiêu chuẩn cao nhất.

Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc thôi giữ chức vụ mà ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế theo quy định thì người thay thế tiếp tục sử dụng, không trang bị mới cho đến khi đủ điều kiện thay thế ô tô theo quy định.

Nghị định cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe tô tô phục vụ công tác chung.

Cụ thể, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên hoặc cán bộ có hệ số lương từ 7,3 trở lên tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân mà không thuộc đối tượng sử dụng xe ô tô theo chức danh được sử dụng xe tô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác.

Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho cán bộ nêu trên thực hiện theo quy định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng; định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Công an.

Số lượng ô tô trang bị cho từng cơ quan, đơn vị do bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an quyết định cho phù hợp nhưng không vượt quá số lượng ô tô quy định tại Nghị định này...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15-7-2018.


                                                                               MT-VTTH
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Liên kết Website

 Công an tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 161, Phạm Văn Thuận - Tân Tiến - Biên Hoà - Đồng Nai
Danh bạ đường dây nóng​.​
WebSite: http://congandongnai.gov.vn
                http://congan.dongnai.gov.vn
Email:      congan@dongnai.gov.vn