Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung bản tin

 
Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính và công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 Cập nhật: 07-01-2019 08:44

Ngày 04/01/2019, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính và công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an tỉnh Đồng Nai năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Bùi Hữu Danh -Phó Giám đốc Công an tỉnh.


​            Thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh, đ/c Trung tá Trần Thị Tư - Phó Trưởng phòng Tham mưu, đã báo cáo tóm tắt công tác cải cách hành chính năm 2018; Báo cáo tóm tắt kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trong lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai năm 2018 và công bố Quyết định số 699/QĐ-CAT-PV01 ngày 29/10/2018 về phê duyệt, công bố Chỉ số CCHC trong lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai năm 2018. Theo Quyết định, có 06/38 đơn vị, địa phương đạt loại “Xuất sắc”; 17/38 đơn vị, địa phương đạt loại “Tốt” về xếp loại Chỉ số CCHC trong lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai năm 2018. So với năm 2017, số lượng các đơn vị, địa phương được công nhận xếp hạng “Xuất sắc”, hạng “Tốt” trong thực hiện công tác cải cách hành chính tiếp tục tăng. Trong đó có 6 Công an các đơn vị, địa phương đạt Xuất sắc (tăng 01 đơn vị so với năm 2017); 17 đơn vị đạt loại Tốt (đạt 45%, tăng 24% so với năm 2017; 05 đơn vị đạt loại khá (tăng 01 so với năm 2017) và đặc biệt số đơn vị hoàn thành nhiệm vụ giảm 33% so với năm 2017.

Trước đó, ngày 16/10/2018, Bộ Công an có Quyết định số 6380/QĐ-BCA-V03 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC trong Công an nhân dân năm 2018 đã đánh giá Chỉ số CCHC năm 2018 Công an tỉnh Đồng Nai đạt 95 điểm (Loại “Xuất sắc”), bằng điểm so với năm 2017 điểm (95/95), xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Đ/c Đại tá Bùi Hữu Danh - Phó Giám đốc CAT trao thưởng các tập thể đạt xuất sắc)

Tại hội nghị, Đồng chí Đại tá Bùi Hữu Danh - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị đã đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện công tác CCHC, giải quyết TTHC của Công an tỉnh trong năm qua. Đồng thời, khen thưởng cho 15 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Để triển khai thực hiện tốt công tác CCHC, giải quyết TTHC và xác định chỉ số CCHC năm 2019. Đại tá Bùi Hữu Danh - Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương:

Một là, Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn II (2016-2020); Nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị quyết của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an; Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai trong lực lượng Công an tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; Đề án liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hướng dẫn chế độ tử tuất, mai táng

Hai là, Tổ chức tự rà soát, đánh giá, rút ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân hạn chế công tác CCHC, giải quyết TTHC năm 2018 tại đơn vị, địa phương mình để xây dựng Kế hoạch, đề ra biện pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong năm 2019. Đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, giải quyết TTHC cần được thể hiện cụ thể thông qua chỉ số CCHC năm 2019 của Công an các đơn vị, địa phương phải cao hơn năm 2018.

Ba là, Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác CCHC, nhất là nhiệm vụ giải quyết TTHC trong lĩnh vực ANTT cho các tổ chức, cá nhân; gắn với nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bốn là Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, việc chấp hành điều lệnh CAND và lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc, làm việc với tổ chức, doanh nghiệp và người dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc CBCS thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC, kiểm soát TTHC, nhất là bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng giao khoán cho cấp phó và CBCS tham mưu thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC.

Năm là, Thường xuyên khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức về hiệu quả giải quyết TTHC, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác CCHC. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế và phòng ngừa vi phạm trong CBCS, làm căn cứ để xác định chỉ số cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương. Gắn với công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất xắc trong công tác CCHC, đề xuất, áp dụng sáng kiến, giải pháp vào thực hiện giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.

Sáu là, Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác CCHC cho người dân, tổ chức. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tuyên truyền, vận động, giáo dục người dân, tổ chức tham gia đóng góp ý kiến về công tác CCHC của lực lượng Công an tỉnh./.

 

Công an các đơn vị, địa phương tham dự Hội nghị

                                                                                      Nguyễn Văn Thái
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Liên kết Website

 

Công an tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 161, Phạm Văn Thuận - Tân Tiến - Biên Hoà - Đồng Nai
Danh bạ đường dây nóng​.​
WebSite: http://congandongnai.gov.vn
                http://congan.dongnai.gov.vn
Email:      congan@dongnai.gov.vn