Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung bản tin

 
Công an Đồng Nai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Cập nhật: 22-08-2019 09:17

Thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể đảng viên, CBCS, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Mimh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.


Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời gắn việc học tập, thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Chỉ thị 03 ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an nhân dân dân; Chỉ thị số 07 về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hính mới, với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó 100% Công an các đơn vị địa phương, Ban chấp hành đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả. Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đa số đảng viên, cán bộ chiến sĩ đã có những chuyển biến tích cực về đạo đức lối sống và rèn luyện bản thân; thường xuyên học tập để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ...; nêu cao tinh thần trách nhiệm công việc, mạnh dạn đấu tranh với quan liêu, tham nhũng, lãng phí và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước. Việc sinh hoạt mẩu chuyện về Bác, sinh hoạt nội dung chuyên đề hàng năm gắn với thảo luận, rút ra ý nghĩa, bài học kinh nghiệm, liên hệ tình hình thực tiễn nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị được duy trì, thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị và huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, giáo dục cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm quy chế, quy trình công tác, điều lệnh, quy tắc ứng xử; lễ tiết, tác phong đúng mực, lời nói, thái độ có văn hóa khi thực hiện nhiệm vụ được giao và nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, nói đi đôi với làm. Tập trung quản lý chặt chẽ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ về công tác và quan hệ xã hội theo Quy chế đã ban hành; duy trì việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ.

Song song đó, Công an tỉnh còn có nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo trong học tập và làm theo Bác như: Tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng phóng sự tuyên dương tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; Trên lĩnh vực cải cách hành chính Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch, quyết định, văn bản chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác công an; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; các năm 2017, 2018 Công an tỉnh được Bộ Công an chấm đạt 95 điểm, đạt loại xuất sắc, xếp hạng 8 toàn quốc trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

Với mục đích phục vụ nhân dân, gắn bó và chăm lo đời sống của nhân dân, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động công tác dân vận, xã hội từ thiện như: Tổ chức quyên góp ủng hộ, cứu trọ đồng bào miền trung bị thiên tai bão lụt; tổ chức các đợt dân vận gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; phát huy tốt hiệu quả của mô hình Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Đồng Nai đã tạo điều kiện cho những người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, góp phần ngăn chặn tình trạng tái phạm tội, trong đó có những người đã vươn lên làm giàu có điều kiện giúp đỡ người khác. Thông qua các phong trào dân vận thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa tình nguyện vì cộng đồng đã góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Đồng Nai trong lòng nhân dân.

IMG_4231.JPG 

Ngày 31/7, Công an tỉnh tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

IMG_4236.JPG 

Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Chỉ đạo cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương tổ chức học tập và quán triệt thực hiện nghiêm túc các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, đi đôi với việc nghiên cứu, xây dựng, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, chiến sĩ để thực hiện, gắn với tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kỷ niệm các ngày lớn của Đảng, Nhà nước, của lực lượng CAND và lực lượng Công an Đồng Nai, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ đảng viên tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. 

2. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và xây dựng nếp sống văn hóa, nhất là văn hóa trong giao tiếp ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, tổ chức thực hiện tốt việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ. Đề cao trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu của các tổ chức đảng các cấp theo Quy định 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định số 01-QĐi/ĐUCA, ngày 28/01/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, giải pháp quan trọng chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường các biện pháp quản lý và cải cách hành chính. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, chiến đấu của mỗi đơn vị, cá nhân. Lấy hiệu quả các mặt công tác chiến đấu để đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Từ đó, đã kịp thời giải quyết các nhu cầu chính đáng của nhân dân, giảm thời gian, thủ tục, không gây phiền hà sách nhiễu trong nhân dân. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nội cộm trong việc thực hiện quy trình làm việc, quy chế công tác, trong giao tiếp ứng xử và trong giải quyết công việc của các tổ chức và công dân.

4. Đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng thường xuyên tiến hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Việc thực hiện quy định những điều đảng viên, cán bộ chiến sĩ không được làm, việc thực hiện khẩu hiệu hành động hàng năm đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hình thức tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, động viên nhân dân kiểm tra giám sát về đạo đức, lối sống về tư thế, lễ tiết, tác phong, về tinh thần trách nhiệm đối với công việc và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ.

Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện rất nghiêm túc lịch tiếp công dân, công khai quy định thủ tục, giải quyết công việc, duy trì các hòm thư góp ý, tổ chức thực hiện đường dây nóng, tổ chức tốt diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Qua đó, đã tạo nên sự chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm, về đạo đức, lối sống, về phong cách giao tiếp, văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ, đã được nhân dân đánh giá cao.

5. Đã chỉ đạo tăng cường thời lượng tin, bài trên chuyên mục An ninh Đồng Nai, Đặc san Công an Đồng Nai về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Thực hiện tốt tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến nhất là những gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng và  ngoài xã hội. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại lễ chào cờ hàng tuần theo hình thức “Tuyên dương dưới cờ”; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có chiến công, có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Dương Hoàn 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Liên kết Website

 

Công an tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 161, Phạm Văn Thuận - Tân Tiến - Biên Hoà - Đồng Nai
Danh bạ đường dây nóng​.​
WebSite: http://congandongnai.gov.vn
                http://congan.dongnai.gov.vn
Email:      congan@dongnai.gov.vn