Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Hội Phụ nữ Công an tỉnh kiểm tra công tác Hội, phong trào phụ nữ năm 2020
Nhằm đánh giá hoạt động Hội, phong trào phụ nữ năm 2020; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội, phong trào phụ nữ trong thời gian tới, từ ngày 02/11/2020 đến ngày 10/11/2020, Thường trực Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020 đối với 23 cơ sở Hội trực thuộc.
Nội dung kiểm tra tập trung vào: Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; Kế hoạch hoạt động năm 2020 với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; kết quả xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sổ sách, hồ sơ công tác Hội …

Kiểm tra Hội phụ nữ cơ sở phòng CSQLHC về TTXH
Kiểm tra Hội phụ nữ cơ sở phòng CSQLHC về TTXHQua kiểm tra cho thấy, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua phụ nữ CAND, phong trào thi đua đặc biệt và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội đã được các cơ sở Hội phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên. Hội luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị của Ngành, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; các chương trình, kế hoạch trọng tâm của Hội. 100% Hội phụ nữ cơ sở có xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2020, trong đó, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hướng về phụ nữ và trẻ em nhằm hưởng ứng tích cực chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” cùng các công trình, mô hình, phần việc chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; 100% cơ sở Hội có xây dựng, bồi dưỡng ít nhất 01 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ hội viên đăng ký thực hiện tốt 03 nội dung phong trào thi đua phụ nữ CAND gắn với thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện các phẩm chất Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”; kết quả có 95% cán bộ, hội viên thực hiện tốt 3 nội dung phong trào. Các tổ chức Hội cơ sở đã phát động phong trào tự học tập trong cán bộ, hội viên, vận động cán bộ hội viên tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 100% cơ sở Hội duy trì hoặc xây dựng mới công trình, mô hình, phần việc phụ nữ. Đến nay, các công trình, mô hình, phần việc do phụ nữ đảm nhận đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, điển hình như: Mô hình “Nhập thông tin tờ khai CMND vào cơ sở dữ liệu (Hội phụ nữ phòng Hồ sơ), “Cấp CMND tại nhà, trường học, bệnh viện, vùng sâu, vùng xa” (Hội phụ nữ phòng CSQLHC về TTXH); “Tuyên truyền pháp luật” (Hội Phụ nữ phòng Cảnh sát giao thông), “Tiếp sức giấc mơ học đường” (Hội Phụ nữ phòng An ninh điều tra), “Quỹ tấm lòng vàng” (Hội phụ nữ phòng Kỹ thuật nghiệp vụ), “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các mặt công tác Công an trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh” (Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu)...

Kiểm tra Hội phụ nữ cơ sở phòng công tác Đảng và công tác chính trị
Kiểm tra Hội phụ nữ cơ sở phòng công tác Đảng và công tác chính trị


Bên cạnh đó, các cơ sở Hội luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình truyền thống; xây dựng nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm, sống lành mạnh; quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung sức cùng cộng đồng phòng, chống đại dịch Covid-19, hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt... Ngoài ra, các loại sổ sách, biểu mẫu công tác Hội được đa số các Hội phụ nữ cơ sở lưu giữ cơ bản khoa học, đầy đủ.

Kiểm tra Hội phụ nữ cơ sở phòng Cảnh sát giao thông
Kiểm tra Hội phụ nữ cơ sở phòng Cảnh sát giao thông


Kết thúc đợt kiểm tra, Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh ghi nhận những thành tích các Hội Phụ nữ cơ sở đạt được trong năm 2020, đồng thời đề nghị các cơ sở Hội nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót, khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành tốt phong trào thi đua phụ nữ CAND và các nhiệm vụ công tác năm 2021; đặc biệt, tập trung tổ chức thành công Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội Phụ nữ CAT

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​