Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong CAND đạt hiệu quả, toàn diện
Chiều 22/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Bộ Công an đã chủ trì Phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo.
Cùng dự phiên họp có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập...
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Ban chỉ đạo của Bộ Công an về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã cơ bản hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức tổng kết, Đề cương tổng kết để hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện. Kèm theo Kế hoạch là Đề cương hướng dẫn cụ thể theo 6 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và 21 chuyên đề chuyên sâu.

Các thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công bước đầu đã triển khai nghiên cứu, xây dựng báo cáo chuyên đề về một số vấn đề trọng yếu phục vụ công tác tổng kết. Qua nghiên cứu tài liệu, tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến, góp phần hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động, Kế hoạch và Đề cương tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI...
Trung tướng Tô Ân Xô trình bày báo cáo tại phiên họp.
Trung tướng Tô Ân Xô trình bày báo cáo tại phiên họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao sự tích cực, cố gắng của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, đặc biệt là Thường trực Ban chỉ đạo thời gian vừa qua đã rất khẩn trương hoàn thành các văn bản cần thiết để hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện, nhấn mạnh đây là tiền đề quan trọng để việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong CAND đạt hiệu quả, toàn diện, chuyên sâu.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng việc tổng kết theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Kế hoạch tổ chức tổng kết của Đảng ủy Công an Trung ương và Đề cương hướng dẫn tổng kết để trình ký ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp.
Các đại biểu thảo luận tại phiên họp.

"Quá trình thực hiện phải thường xuyên chú trọng công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nội dung nhiệm vụ tổng kết đã đề ra; kịp thời phát hiện, kiến nghị biểu dương những đơn vị, cá nhân nghiêm túc, tổng kết, đánh giá có chất lượng, rút ra nhiều vấn đề, kinh nghiệm, giải pháp phù hợp; xử lý những đơn vị, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, thực hiện tổng kết một cách hình thức, chiếu lệ", Bộ trưởng lưu ý và đề nghị Hội đồng Lý luận của Bộ Công an cần nghiên cứu, tham gia tích cực vấn đề này.

Về kế hoạch tổng kết của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo cần bám sát và cụ thể hóa đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch, Hướng dẫn và Đề cương báo cáo của Trung ương. Xác định cụ thể công việc, tiến độ, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện, đồng thời phân công thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo.
Bộ trưởng Tô Lâm kết luận phiên họp.
Bộ trưởng Tô Lâm kết luận phiên họp.

Bổ sung công tác kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết tại Công an một số đơn vị, địa phương để phục vụ tổng kết. Nghiên cứu, hình thành các nhóm tư duy chiến lược trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia để hỗ trợ quá trình tổng kết; Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an cần phối hợp các học viện, trường CAND tổ chức hội thảo để tranh thủ ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện các văn bản...

Về nội dung tổng kết, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, cần tập trung đánh giá tình hình chính trị, kinh tế của thế giới; những nguy cơ, thách thức đe dọa an ninh quốc gia của Việt Nam, làm rõ trong 10 năm qua lực lượng CAND đã giải quyết được những vấn đề gì, những vấn đề gì chưa thể giải quyết, nguyên nhân tại sao. Làm rõ mức độ đạt được đến đâu kết quả thực hiện những quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Đồng thời, nghiên cứu, xác định con đường, lựa chọn tối ưu để bảo vệ và phát triển Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới, định hướng từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2045…
Quỳnh Vinh(cand.com.vn)

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​