Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Đảng bộ cơ sở phòng Hậu cần tổ chức thành công Đại hội điểm các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của toàn đảng và toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Căn cứ các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và được sự phê duyệt của Đảng ủy Công an tỉnh, sáng ngày 17/9/2022, Chi bộ Tổng hợp trực thuộc Đảng bộ cơ sở Phòng Hậu cần Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025. Đại hội Chi bộ Tổng hợp được Đảng bộ cơ sở Phòng Hậu cần lựa chọn là Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Phòng Hậu cần
Đảng ủy, Ban Lãnh đạo phòng Hậu cần tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đảng ủy, Ban Lãnh đạo phòng Hậu cần tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội
Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội

Đ/c Trung tá Vũ Thị Ninh thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua các văn kiện tại Đại hội
Đ/c Trung tá Vũ Thị Ninh thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua các văn kiện tại Đại hội

Chi bộ Tổng hợp có 08 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó thăn, thách thức, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các yêu cầu, chỉ tiêu đều đã đạt và vượt theo Nghị quyết chi bộ đề ra. Cụ thể đã chủ động phối hợp với các chi bộ trực thuộc tham mưu Đảng ủy, Ban lãnh đạo phòng tổ chức chỉ đạo, theo dõi kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra trong toàn đơn vị. Trên cơ sở đó, giúp Đảng ủy, Ban lãnh đạo phòng nắm và quản lý được tình hình, tiến độ, kết quả các chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác, phát hiện những vấn đề mới phát sinh, những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Tổ chức sơ, tổng kết các kế hoạch, chuyên đề đã bám sát vào các nội dung, yêu cầu đề ra, chú trọng đánh giá những mặt đã làm được, chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, hạn chế, tìm ra các biện pháp tốt hơn để điều chỉnh, bổ sung cho các kế hoạch, chương trình công tác tiếp theo.
Đảm bảo tham mưu thực hiện tốt 1.136 văn bản về các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất trên lĩnh vực công tác hậu cần đúng thời gian và đảm bảo đầy đủ các nội dung yêu cầu đề ra (số lượng tham mưu văn bản vượt 23,6% so với nhiệm kỳ trước). Đã nghiên cứu, tham mưu đề xuất Đảng ủy, Ban lãnh đạo phòng xây dựng 374 kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về công tác Hậu cần (tăng 65% so với nhiệm kỳ trước). Chủ động tham mưu sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban lãnh đạo phòng. Tổ chức sơ, tổng kết các chuyên đề về công tác Đảng, xây dựng lực lượng, chính trị, tư tưởng của đơn vị; triển khai công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, kiểm tra chiến sỹ khỏe hàng năm của đơn vị. Tham mưu Đảng ủy, Ban lãnh đạo quán triệt 100% văn bản của cấp trên về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBCS trong toàn đơn vị; nghiên cứu, kịp thời đề xuất các chế độ chính sách để đảm bảo quyền lợi cho CBCS và đảng viên toàn đơn vị…
 
 

Trước thềm Đại hội, Chi bộ 1 tổ chức dâng hương khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Truyền thống Công an tỉnh Đồng Nai
Trước thềm Đại hội, Chi bộ 1 tổ chức dâng hương khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Truyền thống Công an tỉnh Đồng Nai

Ngoài chức năng nhiệm vụ công tác tham mưu tổng hợp của chi bộ theo quy định, do cơ cấu cấp ủy, Ban chỉ huy các Đội trực thuộc trong Đảng bộ đơn vị trong thời gian qua có những thay đổi lớn nên trong nhiệm kỳ, Cấp ủy chi bộ tổng hợp đã được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo phòng phân công hỗ trợ, qua đó góp phần giúp Đảng ủy cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như: Khẩn trương phối hợp các chi bộ trực thuộc tham mưu Đảng ủy cơ sở tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh ra mắt và đảm bảo vận hành bộ phận 01 cửa cải cách hành chính đảm bảo công tác tài chính và công tác hậu cần trong Công an Đồng Nai. Tham mưu Đảng ủy cơ sở tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh đảm bảo các điều kiện đề nghị UBND tỉnh thành lập Bệnh viện dã chiến, khu điều trị, khu cách ly các trường hợp nhiễm COVID-19 trong Công an Đồng Nai (đối với đối tượng là CBCS và can phạm nhân); Tham mưu thành lập Tổ y tế phản ứng nhanh xử lý các trường hợp nhiễm COVID-19 trong Công an Đồng Nai; Tham mưu tổ chức cấp phát túi thuốc bỗ trợ sức khỏe đối với các trường hợp cán bộ chiến sĩ nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Chủ động đề xuất thêm chế độ bồi dưỡng cho đối tượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch trong Công an Đồng Nai nhân dịp tết Nguyên Đán năm 2022; Tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai tổ chức 02 đoàn công tác xã hội khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 400 trường hợp và tặng 360 phần quà cho các đối tượng chính sách tại huyện Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh….
Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2025, Chi bộ Tổng hợp chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, chi bộ luôn đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 27 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng (tăng 16.3% so với nhiệm kỳ trước), không có CBCS vi phạm kỷ luật về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm công tác.
Đ/c Trung tá Nguyễn Đình Long – Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Hậu cần phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đ/c Trung tá Nguyễn Đình Long – Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Hậu cần phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trung tá Nguyễn Đình Long – Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng hậu cần thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo đạo đơn vị chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Tổng hợp đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác trong nhiệm kỳ 2020-2023. Đồng thời đánh giá Chi bộ Tổng hợp là Chi bộ đoàn kết mẫu mực, có truyền thống của Đảng bộ cơ sở Phòng Hậu cần.
Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ Tổng hợp đã nêu trong báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Đình Long - Bí thư Đảng ủy cơ sở Phòng Hận cần đề nghị, Cấp ủy Chi bộ Tổng hợp cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đây là công tác đặc biệt quan trọng được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo đơn vị quan tâm. Mỗi đảng viên trong Chi bộ phải là tấm gương chuẩn mực trong từng hành vi, từng phát ngôn. Đồng thời, tham mưu tốt cho Đảng ủy cơ sở làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ cơ sở. Phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình, góp ý thẳng thắn để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên đơn vị ngày càng hoàn thiện và thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn.
Đối với công tác tham mưu tổng hợp, đồng chí Nguyễn Đình Long nhấn mạnh, Chi bộ Tổng hợp cần nghiên cứu, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu nhắc việc cho Đảng ủy Ban Lãnh đạo đơn vị, qua đó thể hiện là cánh tay nối dài của Đảng ủy Ban Lãnh đạo đơn vị đến các chi bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị ngày càng tốt hơn.
Ngay sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Long đề nghị Chi bộ khẩn trương ban hành ngay quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025 trên tinh thần kế thừa và phát huy các kết quả của nhiệm kỳ trước. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong Chi bộ để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Chi bộ.
Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ 1 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2025
Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ 1 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2025

Đại hội tiến hành bầu cử
Đại hội tiến hành bầu cử

Đảng ủy cơ sở Phòng Hậu cần tặng hoa chúc mừng đ/c Trung tá Vũ Thị Ninh – Đội trưởng Đội Tổng hợp tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ
Đảng ủy cơ sở Phòng Hậu cần tặng hoa chúc mừng đ/c Trung tá Vũ Thị Ninh – Đội trưởng Đội Tổng hợp tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ

Với tinh thần “Dân chủ, Trí Tuệ, Đoàn kết, Trách nhiệm” các đại biểu tham dự đại hội đã bầu đồng chí Trung tá Vũ Thị Ninh – Đội trưởng Đội Tổng hợp giữ chức danh Bí thư Chi bộ Tổng hợp nhiệm kỳ 2023-2025.
Một số hình ảnh tại Đại hội điểm:
Đảng ủy cơ sở Phòng Hậu cần chúc mừng Đại hội
Đảng ủy cơ sở Phòng Hậu cần chúc mừng Đại hội

 
 

 
 

Phòng Hậu cần

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​