Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với nhà và công trình
Trong những năm qua, trước tình hình phát triển của kinh tế - xã hội, đồng thời việc phát sinh các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới, xuất hiện một số nguy cơ mới dẫn đến cháy, nổ, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thay thế Nghị định 79/2014/NĐ-CP; Bộ Xây dựng đã chỉnh lý, bổ sung ban hành Quy chuẩn Việt Nam 06/2022:BXD kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022
Qua đó, các văn bản quy phạm pháp luật đã có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và phù hợp với tình hình hiện nay, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu trong công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệp thu về phòng cháy và chữa cháy, nâng cao hơn nữa việc đảm bảo an toàn PCCC và CNCH. Tuy nhiên, do có một số nội dung mới, một số nội dung được điều chỉnh để tăng tính an toàn trong quá trình khai thác sử dụng của nhà và công trình đã tạo ra một số khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an, một số doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu chưa kịp thời nắm bắt các thủ tục liên quan nên dẫn đến việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ gặp khó khăn gây mất thời gian, ảnh hưởng tiến độ xây dựng của công trình.
Nguyên nhân của những khó khăn trên, chủ yếu xuất phát từ việc thiếu nghiên cứu, thiếu nắm bắt các quy định của pháp luật cũng như các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư cũng như đơn vị tư vấn thiết kế, cá biệt có một số trường hợp hiểu không đúng về một số nội dung được nêu trong quy chuẩn, tiêu chuẩn làm ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế công trình; bên cạnh đó, một số đơn vị tư vấn thiết kế chưa trình bày đầy đủ các nội dung trong bản vẽ và bản thuyết minh, các bản vẽ chưa được sắp xếp logic, khoa học dẫn đến việc kiểm tra, thẩm duyệt của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC và CNCH còn gặp khó khăn, mất nhiều thời gian xử lý, thậm chí nhiều hồ sơ do thiếu thông tin trên bản vẽ phải trả lại cho chủ đầu tư để bổ sung; đồng thời một số chủ đầu tư chưa nắm bắt đầy đủ cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến nên việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy trực tuyến còn mất thời gian, cá biệt mặc dù đã được cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn chi tiết tuy nhiên vẫn có hồ sơ bổ sung nhiều lần vẫn chưa đảm bảo theo quy định. Ngoài ra, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc khác làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của các cơ quan, doanh nghiệp.
Ngày 11/01/2023, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức Hội thảo trao đổi khó khăn, vướng mắc về thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC năm 2023, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Hải – Bí thư Đảng uỷ cơ sở, Trưởng phòng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí Phó Trưởng phòng, tập thể Ban Chỉ huy Đội Công tác phòng cháy – Đơn vị trực tiếp giải quyết hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC và hơn 120 đại biểu là đại diện các đơn vị tư vấn thiết kế, cơ sở kinh doanh dịch vụ về PCCC.
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Hải – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu khai mạc Hội thảo
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Hải – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ về PCCC đã đặt ra những câu hỏi và trình bày những nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thiết kế và thi công PCCC, những vấn đề còn chưa thống nhất trong triển khai thực hiện và đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH giải đáp.
Đại biểu trình bày khó khăn, vướng mắc và đặt câu hỏi cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
Đại biểu trình bày khó khăn, vướng mắc và đặt câu hỏi cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai kịp thời đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là các đơn vị có chức năng tư vấn thiết kế về PCCC những văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH, các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong quá trình thiết kế, thi công công trình đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH, để các cơ quan, doanh nghiệp có thể nghiên cứu, nắm bắt và áp dụng.
Đồng thời, khuyến nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ về PCCC cần thường xuyên nghiên cứu, nắm bắt các văn bản của Nhà nước, đăng ký tham gia cập nhật kiến thức, các nội dung văn bản mới của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến công tác PCCC do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Trường Đại học PCCC – Bộ Công an tổ chức để kịp thời áp dụng vào thực tế cho phù hợp với điều kiện của từng công trình.
Hoa Lài

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​