Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Hướng dẫn nộp trực tuyến hồ sơ thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an
Ngày 25/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 10695/QĐ-BCA phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Sau thời gian vận hành thử nghiệm thì từ ngày 01/7/2022, Cổng dịch vụ công Bộ Công an chính thức tiếp nhận, giải quyết về thủ tục Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
Để đảm bảo lộ trình của Bộ Công an đối với việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên Cổng dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 100% đến cuối năm 2023 được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, khuyến khích các cá nhân, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến, quản lý hồ sơ điện tử.
Các cá nhân, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thực hiện đăng ký, đăng nhập tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn
I. Các bước đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1:
- Mở trình duyệt (Google Chrome, Cốc Cốc, Microsoft Edge, Safari, …)  truy cập địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn
- Tại Trang chủ Cổng dịch vụ công Bộ Công an chọn [Đăng ký].
 
 

Bước 2:
Chọn phương thức đăng ký và xác minh mức độ phù hợp vói từng loại đối tượng  Công dân, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đăng ký điền thông tin vào các ô, Nhấn nút [Đăng ký] để hoàn tất.
Trường hợp chọn phương thức đăng ký là công dân, mức độ xác minh trung bình qua thuê bao di động
 
 

II. Các bước đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1:
- Mở trình duyệt (Google Chrome, Cốc Cốc, Microsoft Edge, Safari, …)  truy cập địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn
- Tại Trang chủ Cổng dịch vụ công Bộ Công an chọn [Đăng nhập].
 
 

Bước 2: Chọn [ĐĂNG NHẬP Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia]
 
 

Bước 3:
- Chọn hình thức đăng nhập
+ Tài khoản cấp bởi Công dịch vụ công quốc gia
+ Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an
+ Tài khoản cấp bởi Bưu điện Việt Nam
- Đăng nhập hệ thống với tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.
 
 

Lưu ý:
- Công dân, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đã có tài khoản Dịch vụ công quốc gia thì có thể sử dụng Đăng nhập bằng Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Tài khoản đăng nhập là số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân; có phần hướng dẫn chi tiết kèm theo tại phần [HỖ TRỢ] trên thanh công cụ.
III. Để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1:
- Mở trình duyệt (Google Chrome, Cốc Cốc, Microsoft Edge, Safari, …)  truy cập địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn  Đăng nhập tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an
Bước 2: Chọn thủ tục nộp hồ sơ
- Tại trang chủ Cổng dịch vụ công Bộ Công an, chọn menu [Thủ tục hành chính]  Nhập từ khoá tìm kiếm [Phòng cháy]  Nhấn [Tìm kiếm]  Chọn thủ tục [Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)]
 
 

- Chọn [Nộp hồ sơ]
 
 

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tuyến
- Chọn Cơ quan giải quyết hồ sơ  [Công an tỉnh Đồng Nai]
- Chọn Trường hợp giải quyết  [-- Chưa chọn --]
+ 10 ngày - Trường hợp thiết kế cơ sở nhóm A
+ 15 ngày - Trường hợp thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình nhóm A
+ 10 ngày - Trường hợp thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình nhóm B, C
+ 10 ngày - Trường hợp thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PCCC
+ 5 ngày - Trường hợp chấp thuận địa điểm xây dựng
+ 5 ngày - Trường hợp thiết kế cơ sở nhóm B, C
+ 5 ngày - Trường hợp đồ án quy hoạch
Lưu ý: Công trình nhóm A (các dự án, công trình đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước do cấp tỉnh là chủ đầu tư) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Đồng Nai
- Sau khi điền xong thông tin thì nhấn [Đồng ý và tiếp tục].
 
 

- Hệ thống sẽ hiển thị giao diện thông tin người nộp: nhập thông tin người nộp như: Họ tên, CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, di động, địa chỉ, ... (lưu ý: phải điền thông tin cho các mục có dấu *)
- Sau khi điền xong thông tin thì nhấn [Đồng ý và tiếp tục]
 
 

- Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Thông tin hồ sơ: Nhấn nút [Chọn tệp tin] để tiến hành tải tập tin đính kèm của thành phần hồ sơ lên. Lưu ý: trường hợp thành phần hồ sơ không quy định nhưng hệ thống thể hiện yêu cầu phải có tài liệu đính kèm thì có thể thêm tệp tin bất kỳ để thực hiện thao tác tiếp theo)
- Nhập các giấy tờ đính kèm hồ sơ (thường là những file scan hoặc file có đuôi .pdf). Nếu chưa có biểu mẫu thì nhấn nút [Tải về] để tải mẫu đơn của giấy tờ về máy tính và điền nội dung, sau đó nộp đính kèm vào giấy tờ (có thể đính kèm nhiều tệp vào một giấy tờ).
- Nhập thông tin khác nếu có. Lưu ý, ngoài những giấy tờ có sẵn của thủ tục, nếu công dân, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp cần điền thêm thông tin nào đó thì có thể ghi vào phần này.
- Căn cứ văn bản của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ công an "Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ khi thực hiện nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công phải chuẩn bị hồ sơ điện tử, kê khai mẫu đơn, tờ khai điện tử; trong đó: (1) Các văn bản, tài liệu của người dân, doanh nghiệp trực tiếp ban hành phải được ký số; (2) Các tài liệu không do người dân, doanh nghiệp trực tiếp ban hành phải được chứng thực điện tử, trường hợp các bộ, ngành, địa phương đã liên thông, chia sẻ dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý thì không phải chứng thực điện tử"
- Sau khi điền xong thông tin thì nhấn [Đồng ý và tiếp tục]
 
 

Chọn hình thức nộp hồ sơ: Chọn [Hình thức nộp hồ sơ]
- Sau đó nhấn [Đồng ý và tiếp tục]
 
 

Bước 4: Nộp hồ sơ.
- Sau khi điền thông tin đầy đủ, công dân nhập [Mã xác nhận] bên cạnh.
- Phải đánh dấu tích vào ô [Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên]
- Nhấn nút [Nộp hồ sơ] để hoàn tất việc nộp hồ sơ trực tuyến.
 
 

Lưu ý, nộp hồ sơ trực tuyến, yêu cầu công dân, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp cần có số điện thoại di động để hệ thống nhắn tin thông báo tình trạng hồ sơ, cũng như cung cấp khóa cập nhật (Khóa cập nhật dùng để mở hồ sơ sau khi hồ sơ được tiếp nhận vào hệ thống).
IV. Để quản lý hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ Công Bộ công an, thực hiện các bước như sau:
Bước 1:
Mở trình duyệt (Google Chrome, Cốc Cốc, Microsoft Edge, Safari, …)  truy cập địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn  Đăng nhập tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an
Bước 2:
- Chọn [Quản lý hồ sơ đăng nhập] để kiểm tra tình trạng hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ thể hiện "Công dân đang cập nhật" thì hồ sơ chưa được chuyển đến Cơ quan xử lý hồ sơ. Do đó, phải nhấn hoàn tất khóa cập nhật để chuyển hồ sơ đến Cơ quan xử lý hồ sơ.
 
 

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đảm bảo theo tinh thần chung của Chính phủ và Bộ Công an./.
Quốc Việt

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​