Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra Đảng viên, tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm
Đảng bộ Công an tỉnh có 29 chi, đảng bộ cơ sở; Đảng bộ Công an cấp huyện gồm 11 tổ chức cơ sở đảng và 170/170 chi bộ Công an xã, phường, thị trấn. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai được thành lập ngày 26/01/2021 theo Quyết định 10486/QĐ-BCA ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an. Là đơn vị lớn, mỗi chi, đảng bộ cơ sở lại có đặc điểm công tác, chức năng, nhiệm vụ đặc thù riêng…
Do đó đòi hỏi công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát trong lực lượng Công an Đồng Nai cần có những chủ trương, giải pháp hết sức chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, nhằm xây dựng lực lượng Công an Đồng Nai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để đảm bảo kỷ luật của Đảng nghiêm minh, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật; chủ động đẩy mạnh giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm khuyết điểm; kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sai phạm trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 45 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong toàn lực lượng Công an Đồng Nai, trong đó tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm như tiếp nhận tin báo, tố giáo tội phạm, công tác xử lý vi phạm hành chính… Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 10 tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo 29 tổ chức đảng tự kiểm tra kết quả việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức cơ sở đảng, 04 Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với công tác tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và quy chế nêu gương. Qua giám sát, đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an Đồng Nai chấn chỉnh những tồn tại trong việc thực hiện công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, quản lý vũ khí...
Đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 01 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 02 tổ chức đảng và 14 đảng viên có vi phạm . Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và kiểm tra tài chính đảng đối với 06 tổ chức đảng, 04 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; kiểm tra tài chính đảng đối với Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh. Phối hợp Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 04 Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an huyện. Qua đó, góp phần ngăn chặn, răn đe và xử lý vi phạm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, cần quan tâm thực hiện những nội dung sau:
Một là, Ủy ban Kiểm tra phải chủ động vào cuộc, tranh thủ và nghiêm chỉnh chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên đối với công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra phải chủ động, kịp thời vào cuộc ngay từ đầu để phát hiện dấu hiệu vi phạm; xác định đối tượng, nội dung vi phạm để tiến hành kiểm tra; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo không “trông chờ”, “nghe ngóng” dựa vào sự chỉ đạo của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên. Việc quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phải chủ động, kịp thời chọn đúng thời điểm và đúng nội dung kiểm tra, tập trung vào những vấn đề trọng điểm dễ phát sinh vi phạm như công tác tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, công tác tuần tra, xử lý trật tự an toàn giao thông, công tác xử lý vi phạm hành chính…
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình địa bàn đối với Đảng bộ Công an huyện Vĩnh Cửu
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình địa bàn đối với Đảng bộ Công an huyện Vĩnh Cửu

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương Ủy ban Kiểm tra tăng cường kiểm tra cách cấp khi có dấu hiệu vi phạm, nghĩa là kiểm tra đến đối tượng là tổ chức đảng, đảng viên các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ sở, qua đó nâng cao trách nhiệm và vị thế của Ủy ban Kiểm tra. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm phải triển khai kịp thời, quyết liệt, triệt để, trong thời gian ngắn kết luận rõ ràng, chính xác, xử lý kỷ luật nghiêm minh, khách quan, công tâm, đúng người, đúng vi phạm, tạo hiệu ứng tốt, “xử một vụ cảnh tỉnh cả lực lượng”. Thường trực Ủy ban Kiểm tra phải sát sao, đôn đốc các đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, chọn đúng nội dung kiểm tra có tính chất “mấu chốt” để xác định đúng đối tượng kiểm tra và nhanh chóng làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Thực tế cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi nắm tình hình địa bàn của cán bộ kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ Công an tỉnh có lúc còn bị động, việc phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên chưa qua công tác giám sát thường xuyên mà chủ yếu qua dư luận xã hội, đơn thư tố cáo của nhân dân.
Hai là, Nắm vững và thực hiện tốt các phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát nhất là giám sát, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là công tác lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng nội bộ Đảng, do đó, tiến hành công tác kiểm tra, giám sát phải giữ đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đúng tính chất công tác đảng. Thực tế cho thấy, muốn tiến hành công tác kiểm tra, giám sát đạt chất lượng, hiệu quả, phải nắm vững và thực hiện tốt các phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra. Trong đó, thẩm tra, xác minh là một phương pháp quan trọng nhất; phải đảm bảo nguyên tắc: “Chứng cứ đến đâu, kết luận đến đấy, không suy diễn, không áp đặt, không thành kiến”. Không ít tổ chức đảng, đảng viên bị kiểm tra còn thiếu tự giác, quanh co, giấu giếm khuyết điểm, vi phạm; tìm mọi cách đối phó, gây khó khăn, trở ngại trong công tác kiểm tra, giám sát. Vì vậy, chưa thẩm tra, xác minh thì chưa được kết luận.
Thẩm tra, xác minh phải tỉ mỉ, khách quan, toàn diện và giữ đúng nguyên tắc đảng. Tập trung xem xét, phát hiện những mâu thuẫn trong khi trao đổi, báo cáo, đồng thời thu thập thêm thông tin, tài liệu liên quan để đối chiếu, so sánh, tìm ra bằng chứng xác thực. Thẩm tra, xác minh tập trung vào những yếu tố “mắt xích” đã làm rõ vi phạm lớn và đưa ra kết luận kịp thời. Thẩm tra, xác minh cũng là một biện pháp nhằm hỗ trợ, nâng cao tính tự giác, tự phê bình của tổ chức đảng, đảng viên, làm cho đảng viên thấy rõ những chứng cứ vi phạm. Quá trình thực hiện phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát Ủy ban Kiểm tra và cán bộ kiểm tra phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bám sát mục tiêu, yêu cầu nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát và tình hình cụ thể, song không được dùng phương pháp đặc thù của lực lượng Công an như điều tra, theo dõi bí mật… vì sẽ vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng.
Ba là, Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra phải luôn quan tâm, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát. Thực tế cho thấy, cần luôn quan tâm kiện toàn ủy ban kiểm tra cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, nắm vững các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên cập nhật thông tin, bồi dưỡng kiến thức mọi mặt, thông thạo quy trình, kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát nói riêng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng nói chung.
Bốn là, Cán bộ theo dõi địa bàn, thành viên Ủy ban Kiểm tra trực tiếp phụ trách cần chủ động làm tốt công tác giám sát thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo đề xuất lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra xem xét, quyết định kiểm tra để ngăn chặn những hành vi vi phạm từ khi còn manh nha, chớm phát sinh. Cán bộ theo dõi địa bàn phải dự họp đầy đủ các cuộc họp của địa phương, đơn vị theo Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 về giám sát trong Đảng; chủ động thường xuyên thu thập, lựa chọn, xử lý các nguồn thông tin, nắm được hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc đối tượng giám sát để sởm phát hiện các dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo các tổ chức đảng cấp dưới mời cán bộ kiểm tra cấp trên về dự họp để thực hiện chức năng giám sát thường xuyên theo quy định./.
Trần Ngọc Tú - Ủy viên UBKT ĐUCAT

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​


Chung nhan Tin Nhiem Mang