Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Hội nghị quán triệt kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8
Ngày 29/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị quán triệt kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Tại điểm cầu Công an tỉnh Đồng Nai có đồng chí Đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
Đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh (ngoài cùng từ phải sang) dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Đồng Nai
Đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh (ngoài cùng từ phải sang) dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Đồng Nai
Tại hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu đã được nghe lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai quán triệt 4 kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 4 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), gồm: Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết về Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; Nghị quyết về Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh
Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch trên phù hợp từng đối tượng kịp thời, hiệu quả. Trong đó, chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn tại các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và từng đồng chí Tỉnh ủy viên nêu cao tinh thần đoàn kết, đặt quyết tâm cao nhất trong hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2024 và những năm tiếp theo, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.
Ngô Xuân

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​


Chung nhan Tin Nhiem Mang