Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".

Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoTIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP
Nội dung thông báo

​Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh thông báo đến người dân và doanh nghiệp thông báo của Trung tâm Hành chính công tỉnh việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện như sau:

- Tại phòng A:

+ Đơn vị An toàn vệ sinh thực phẩm thuốc Sở Y tế về làm việc tại cơ quan, đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Phương (0938.484.287), số điện thoại bàn: (0251)8820.596.

+ Sở Ke hoạch và đầu tư: bố trí 2 nhân sự trực tại TTHCC: Nguyễn Thị Trúc Ly (0917.338.789), An (0915.751.999); so máy nhánh tại TTHCC: 106. (và sẽ thực hiện thay phiên trực).

- Tại phòng B:

+ Sở Giao thông Vận tải: bố trí 2 nhân sự trực tại TTHCC: Vũ Thị Thanh Hải (0938.022.688) Vũ Ngọc Thành (0902.264.998); số máy nhánh tại TTHCC: 110.

+ Quầy Công an tỉnh về con dấu: làm việc tại cơ quan, đầu mối liên hệ: Trần Thị Thu Liễu (0983.084.818), số điện thoại bàn: (0251)3996.008.

+ Quầy Công an tỉnh về PCCC: làm việc tại cơ quan, đầu mối liên hệ: Trần Tiến Thành (0977.171.777), số điện thoại ban: (0251)8.872.366.

+ Ban quản lý các khu công nghiệp: bố trí 2 nhân sự trực tại TTHCC: Ngô Thị Hoàng Yến Trần Thị Châu Giang, số máy nhánh tại TTHCC: 115,116 (và sẽ thực hiện thay phiên trực).

- Tại Phòng C:

+ Quầy 5 Sở (KHCN, TTTT.NgV,VHTTDL,TC) + Công ty nước: bố trí nhân sự trực tại TTHCC: Nguyên Thị Trinh, số máy nhánh tại TTHCC: 117.

+ Quầy Sở Nội vụ: làm việc tại cơ quan, đầu mối liên hệ: Đinh Thị Thanh Thảo (0989.688.677), sổ điện thoại bàn: (0251) 3.822.518.

+ Quầy Sở Nông Nghiệp PTNT: Lam Thu Hương số điện thoại bàn: (0251) 3.822.970.

+ Quầy Sở Lao động TBXH: làm việc tại cơ quan, đầu mối liên hệ: Hoàng Thị Nguyên (0933.078.036), số điện thoại bàn: (0251) 3. 846.645.

+ Quầy Sở Giáo dục ĐT: làm việc tại cơ quan, đầu mối liên hệ: Nguyền Thị Tố Hoa (0918.215.369), số điện thoại bàn: (0251) 3. 846.441.

+ Quầy Sở Y Tế: làm việc tại cơ quan, đầu mối liên hệ: Vưu Tấn Tiền (0919.533.191), số điện thoại ban: (0251)3.941.770-3.943.766

+ Quầy Sở Tư pháp: bố trí 2 nhân sự trực tại TTHCC: Phạm Thị Xuân Hương Lê Thị Ngọc Hà, số máy nhánh tại TTHCC: 123,124.

- Tại phòng D:

+ Quầy Sở Xây dựng: bố trí 1 nhân sự trực tại TTHCC: Lý Thanh Phong, số máy nhánh tại TTHCC: 125.

+ Quầy Sở Tài nguyên và Môi trường: bố trí 02 nhân sự trực tại TTHCC: Hồ Hữu Trung, Đặng Thị Mỹ Kiều, số máy nhánh tại TTHCC: 126,127,128,129.

+ Quầy Cục Thuế: làm việc tại cơ quan, đàu mối liên hệ: Trần Thị Quỳnh (0332.726.313), số điện thoại bản: (0251) 3.847.831.

+ Quầy điện lực: làm việc tại cơ quan, đầu mối liên hệ: Phạm Trần Thanh Trúc (0918.521.988), sổ điện thoại bàn: (0251)2.210.233.

+ Quầy Sở Công thương: làm việc tại cơ quan, đầu mối liên hệ: Nguyễn Thanh Tuấn (0978.615.414), so điện thoại bàn: (0251) 822.232 - 822.216.

- Đối với các trường hợp làm việc tại cơ quan: Các đơn vị tiếp nhận và trả kết quả phổi hợp với tổng đài 1022, bưu điện để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích. Việc tiếp nhận hồ sơ qua DVBCCI sẽ chuyển tới địa chỉ của cơ quan (không qua TTHCC).

- Đối với các trường hợp làm việc tại TTHCC:

- Các đơn vị tiếp nhận và trả kết quả phối hợp với tổng đài 1022, bưu điện để thực hiện việc tiêp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích. Việc tiếp nhận hồ sơ qua DVBC sẽ chuyển tới địa chỉ TTHCC.

+ Thực hiện làm việc tại TTHCC theo quy định đảm bảo thời gian và thực thi công vụ được giao.

Hiện nay dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, TTHCC không tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Tuy nhiên, trong những trường hợp thật sự cần thiết có thể liên hệ tại các địa điểm trên để được giải quyết kịp thời.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc hãy kịp thời phối hợp với TTHCC để được hỗ trợ xử lý (đầu mối liên hệ Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Điện thoại 0918621999).

Ngày đăng4/9/2020 2:32 PM
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​