Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Lực lượng An ninh Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
Bảy mươi lăm năm qua, được Đảng, Bác Hồ và ngành Công an chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện, được Nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân luôn tận trung với Đảng, không ngại hy sinh gian khổ đã lập nên những chiến công xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của cả nước.
Ngay từ khi mới thành lập, lực lượng An ninh nhân dân đã nhanh chóng khẳng định vai trò nòng cốt trên trận tuyến đấu tranh chống phản cách mạng; mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc. Đặc biệt là cuộc tổng tiến công trấn áp, phá vụ án số 7, phố Ôn Như Hầu, Hà Nội ngày 12/7/1946, đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng do Quốc dân đảng câu kết với quân đội viễn chinh Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này góp phần giữ vững chính quyền cách mạng trong bối cảnh vận mệnh đất nước ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, thúc đẩy tiến trình phát triển của cách mạng, là mốc son vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng lúc bấy giờ đã kết luận: “…Mấy vụ khám bắt trên đây có một tác dụng vô cùng quan trọng;…Nó lôi ra ánh sáng dư luận một bọn giả danh chính trị, giả danh quốc gia, dân tộc… Mấy cuộc khám bắt vừa đây cắm một cái mốc trên con đường thống nhất dân tộc và biểu lộ sức mạnh, uy tín của chính quyền nhân dân…” . Với ý nghĩa lịch sử to lớn đó, ngày 12/7 đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng.
Các chiến sĩ trinh sát của lực lượng an ninh Việt Nam non trẻ trong Đội trinh sát đặc biệt - đơn vị chủ chốt trấn áp bọn phản động Quốc dân đảng ngày 12/7/1946
Các chiến sĩ trinh sát của lực lượng an ninh Việt Nam non trẻ trong Đội trinh sát đặc biệt - đơn vị chủ chốt trấn áp bọn phản động Quốc dân đảng ngày 12/7/1946

Trải qua chặng đường đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, lực lượng An ninh nhân dân vừa chiến đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành, lập nên những chiến công rất đáng tự hào, khẳng định truyền thống tốt đẹp của lực lượng An ninh nhân dân: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân; suốt đời phấn đầu, hy sinh đời vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì An ninh Tổ quốc; vì Nhân dân phục vụ, dựa vào Nhân dân để công tác và chiến đấu thắng lợi; có bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, tận tụy trong công tác, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu; nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế.
Cùng với lực lượng An ninh nhân dân cả nước, lực lượng An ninh Công an Đồng Nai với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ kiên trung “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ” đã vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân, đóng góp sức lực, trí tuệ và máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chính trong môi trường đấu tranh gian khổ, ác liệt ấy, bản lĩnh của người chiến sĩ An ninh được tôi luyện và thử thách; lòng dũng cảm, đức hy sinh luôn được thể hiện, phẩm chất cách mạng kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân được khẳng định qua thực tiễn chiến đấu, lập nên nhiều chiến công, viết nên những trang sử hào hùng.
Đồng chí Lê Hoàng Quân - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trao Huân chương Quân công hạng 3 của Chủ tịch nước cho Công an tỉnh Đồng Nai nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2001)
Đồng chí Lê Hoàng Quân - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trao Huân chương Quân công hạng 3 của Chủ tịch nước cho Công an tỉnh Đồng Nai nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2001)

Lực lượng An ninh Công an Đồng Nai trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia vừa thầm lặng, nhưng đầy vinh dự ấy đã luôn kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng được các thế hệ đi trước xây dựng vun đắp trong suốt chặng đường 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành; không ngừng rèn luyện, nâng cao cảnh giác cách mạng, đổi mới, nâng tầm tư duy nghiệp vụ, khả năng dự báo tình hình, chủ động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nhanh chóng tiếp cận, từng bước làm chủ phương tiện kỹ thuật hiện đại, đặc biệt lực lượng An ninh đã luôn thể hiện được sự nhạy bén, thông minh, mưu trí, dũng cảm, góp phần cùng toàn lực lượng Công an Đồng Nai giữ vững an ninh trật tự, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng An ninh Công an Đồng Nai với phương châm “an ninh chủ động”
Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp, khó dự báo của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, an ninh chính trị được coi là mặt trận “nóng” và phức tạp nhất, song với phương châm “an ninh chủ động”, đồng thời, quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng An ninh Công an Đồng Nai đã chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc mọi diễn biến tình hình tham mưu xử lý ổn định từ sớm, từ xa, từ cơ sở các vấn đề, vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự. Chủ động tham mưu thực hiện các phương án, kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động, giữ vững ổn định về chính trị trong mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tham mưu các giải pháp đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh xã hội, an ninh thông tin; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến Đồng Nai; các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng… Kết quả đã góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; không để các thế lực thù địch và các phần tử chống đối thực hiện âm mưu tiến hành “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”…
Đảng ủy - Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng 74 năm Ngày truyền thống
lực lượng An ninh (12/7/1946 – 12/7/2020)
Đảng ủy - Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng 74 năm Ngày truyền thống
lực lượng An ninh (12/7/1946 – 12/7/2020)

Nổi bật là lực lượng An ninh Công an Đồng Nai đã chủ động đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; ngăn chặn âm mưu hình thành một số tổ chức phản động, tổ chức chính trị đối lập của bọn phản động, cực đoan; chủ động tham mưu chính quyền các cấp đã xử lý hàng trăm vụ hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật, giải quyết ổn định hàng trăm vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, xử lý ngăn chặn kịp thời các vụ gây rối ANTT; tham gia phối hợp giải quyết ổn định hàng trăm vụ đình công, lãn công trong đó có những vụ có hàng chục ngàn công nhân tham gia,... như: Tháng 02/1992 ta phát hiện một số cán bộ cơ sở xã, ấp ở huyện Long Thành tham gia vào tổ chức phản động “Mặt trận dân chủ trung lập và phi liên kết” hay còn gọi “Hội đồng cán bộ dân tộc Việt Nam”, do Trần Ánh Minh ở TP.Hồ Chí Minh cầm đầu. Trên cơ sở tài liệu thu được, lực lượng An ninh đã lập chuyên án đấu tranh, làm rõ âm mưu của Trần Ánh Minh là liên kết tất cả các tổ chức chính trị phản động ở trong và ngoài nước, các tôn giáo, đảng phái, các phần tử bất mãn chống đối trong các giai tầng xã hội thành một mặt trận với mục đích đấu tranh giành chính quyền, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Việt Nam theo hướng trung lập phi liên kết, với phương thức “Giành dân mà không giành đất” để tiến hành cuộc “Cách mạng màu”. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tháng 9/1992 ta đã phá án bắt toàn bộ các đối tượng, trong đó có 01 đối tượng là Xã Đội trưởng xã Phước Thiền, 01 đối tượng là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Long Thành kiêm Bí thư xã Đoàn Phước Thiền - Long Thành. Phá vụ án này ta đã ngăn chặn được âm mưu lật đổ chính quyền, tấn công vào nội bộ ta, lôi kéo lớp trẻ và rút ra được một số bài học kinh nghiệm quý báu về công tác quản lý cán bộ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2010, lực lượng An ninh Công an Đồng Nai đã chủ động phát hiện và lập 2 chuyên án đấu tranh có hiệu quả với một số đối tượng là công nhân trong các khu công nghiệp đã tự diễn biến về tư tưởng và có hành vi móc nối, hoạt động “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Vào tháng 12/2018, lực lượng An ninh Công an Đồng Nai phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện tổ chức phản động có tên gọi “Đảng cộng hòa Việt Nam” được đối tượng Hoàng Kim (ở Pháp) tuyên bố thành lập, mục tiêu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tổ công tác của lực lượng An ninh Công an Đồng Nai và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã vô hiệu hóa hoàn toàn âm mưu ám sát Chủ tịch UBND quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh của Huỳnh Minh Tâm và đồng bọn; phát hiện, phá rã mảng nội địa của “Đảng cộng hòa Việt Nam” không để hình thành tổ chức phản động, thực hiện được âm mưu khủng bố. Gần đây nhất, tháng 4/2019 lực lượng An ninh Công an Đồng Nai đã chủ động phát hiện ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của một nhóm đối tượng đã nhận tiền và sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố từ nước ngoài dự định tiến hành các hoạt động phá hoại, gây nổ, dịp 30/4/2019... Qua đó kịp thời ngăn chặn được hành vi nguy hiểm xâm hại An ninh quốc gia, giữ vững bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.
Hay trong giai đoạn hiện nay khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, thôn bản, xóm, làng, khu phố là một pháo đài chống dịch”, cả hệ thống chính trị và người dân chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh thì một bộ phận không nhỏ các đối tượng đang lợi dụng dịch Covid-19, tích cực hoạt động chống phá tạo ra tin giả, đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch. Lực lượng An ninh Công an Đồng Nai đã chủ động phối hợp với đơn vị chức năng kịp thời tổ chức thông tin tuyên truyền, phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc; khẩn trương kiểm tra, xác minh, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi đăng tin sai sự thật, hoạt động lợi dụng dịch Covid-19 để tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước...
Kiên trì ngày đêm bám sát, nắm chắc địa bàn
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, tận tụy với công việc, tương trợ giúp đỡ nhau,… có như vậy thì mọi việc sẽ giải quyết nhanh chóng, tận gốc và kịp thời”; “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Để giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, lực lượng An ninh Công an Đồng Nai luôn phát huy vai trò xung kích, kiên trì ngày đêm bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình từ đó tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết tốt mọi vấn đề, vụ việc, tình huống xảy ra từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm “nóng”; bám dân, nắm rõ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong đời sống của Nhân dân, xây dựng và củng cố niềm tin trong Nhân dân, để Nhân dân tin tưởng, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Lực lượng An ninh Công an Đồng Nai luôn quan tâm, tập trung vào công tác tranh thủ, vận động quần chúng, tuyên truyền phổ biến và đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đi vào đời sống xã hội, nhất là đã tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chuyển hóa địa bàn trọng điểm gắn với công tác dân vận, chung sức xây dựng nông thôn mới với quy mô lớn ở vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đông công nhân ở các khu nhà trọ góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Qua đó, quần chúng nhân dân ngày càng phấn khởi, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gắn bó hơn với lực lượng Công an tạo thuận lợi, góp phần quan trọng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh.
Đ/c Đại tá Ngô Minh Đức – Nguyên Phó Giám đốc phụ trách công tác An ninh tặng quà cho các chức sắc tôn giáo trong đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác dân vận tại huyện Nhơn Trạch năm 2011
Đ/c Đại tá Ngô Minh Đức – Nguyên Phó Giám đốc phụ trách công tác An ninh tặng quà cho các chức sắc tôn giáo trong đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác dân vận tại huyện Nhơn Trạch năm 2011

Trong dịp bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 vừa qua, để bảo vệ an ninh, an toàn cho Đại hội và các cuộc bầu cử, thực hiện chủ trương của Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh, nhiều cán bộ chiến sĩ của lực lượng An ninh đã xung phong tăng cường về cơ sở phục vụ yêu cầu công tác. Học tập quan điểm xây dựng “căn cứ lòng dân”, trong thời gian bám sát địa bàn, các đồng chí đã xây dựng mối quan hệ mật thiết, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo niềm tin, sự yêu mến và hết lòng giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong khi làm nhiệm vụ.
Lực lượng An ninh cùng với các lực lượng khác của Công an Đồng Nai tại buổi lễ ra quân sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lực lượng An ninh cùng với các lực lượng khác của Công an Đồng Nai tại buổi lễ ra quân sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


Lực lượng An ninh - sôi nổi, nhiệt huyết trong các phong trào, các hoạt động xã hội tình nguyện
Bên cạnh nhiệm vụ công tác chuyên môn, lực lượng An ninh Công an Đồng Nai còn tích cực tham gia các chương trình hành động chung sức vì cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, tổ chức và tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện, tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ tặng quà gia đình chính sách, những hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chăm sóc các em nhỏ ở Trung tâm bảo trợ, huấn nghệ cô nhi Biên Hòa,… Qua các phong trào, các hoạt động xã hội tình nguyện chung sức cùng cộng đồng đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng An ninh Công an Đồng Nai nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người Công an cách mạng vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân, để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về người chiến sĩ Công an cách mạng trong lòng Nhân dân.
ttm8.JPG
Lực lượng An ninh Công an Đồng Nai với các hoạt động tình nghĩa
Lực lượng An ninh Công an Đồng Nai với các hoạt động tình nghĩa


ttm9 (2).jpg
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thao - Phó Giám đốc Công an tỉnh
trao tặng Nhà tình thương tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thao - Phó Giám đốc Công an tỉnh
trao tặng Nhà tình thương tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

Trong bất cứ nhiệm vụ nào, lực lượng An ninh Công an Đồng Nai luôn thể hiện nhiệt huyết, quyết tâm và trách nhiệm, phấn đấu không ngừng nghỉ, đóng góp vào những chiến công vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. Những cống hiến to lớn của các thế hệ lực lượng An ninh Công an Đồng Nai đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đến nay lực lượng An ninh Công an Đồng Nai đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 01 Huân chương Quân công hạng Ba, 01 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 01 Huân chương Lao động hạng Ba, 01 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 03 Huân chương chiến công hạng Nhì, 09 Huân chương chiến công hạng Ba, 01 lẵng hoa của đồng chí Tôn Đức Thắng, 01 tập thể và 02 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.. Đây là niềm động viên, khích lệ tinh thần to lớn để các thế hệ lực lượng An ninh nhân dân tiếp tục kế thừa, phấn đấu và rèn luyện.
Tự hào với truyền thống vẻ vang của các thế hệ lực lượng An ninh nhân dân trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, đó sẽ là hành trang và là nguồn động viên, cổ vũ, dẫn dắt, định hướng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân hôm nay và mai sau vững bước trên những chặng đường mới của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi chiến sỹ lực lượng An ninh Công an Đồng Nai đã và đang nỗ lực hết mình, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, mưu trí, dũng cảm, xung kích trong công tác và chiến đấu xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, của Nhân dân, quyết tâm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân./.
Lê Thương (TMAN)

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​