Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Đảng uỷ Công an Đồng Nai: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị
Sáng 29/9/2022, Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt của Công an Đồng Nai. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu của Công an các địa phương.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và một số nội dung trọng tâm của các kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương, Tỉnh uỷ về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Trong đó, nhấn mạnh, đây là Nghị quyết quan trọng, toàn diện và mang tính chiến lược, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển.
Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương, Tỉnh uỷ về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị
Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương, Tỉnh uỷ về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật thời gian qua, đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó khẳng định, việc bố trí Công an chính quy về xã theo chỉ đạo của Bộ Công an đã nâng cao hiệu quả rõ rệt công tác giữ gìn ANTT ngay tại địa bàn cơ sở, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai, tệ nạn xã hội. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương, của Tỉnh uỷ, Công an tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã đề ra.
Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cấp uỷ đảng và các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết cũng như các Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị trong toàn lực lượng. Ngay sau Hội nghị, các đơn vị chức năng cần khẩn trương triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đảng ủy Công an cấp huyện. Riêng Công an các huyện, thành phố khẩn trương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12, bảo đảm huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương trong xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng Công an toàn tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, có kế hoạch, lộ trình phù hợp đối với từng đơn vị, địa phương. Tham mưu, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Coi trọng danh dự, tự giác, gương mẫu, nêu cao tính tiền phong trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mà Nghị quyết 12 đã đề ra. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ điều tra viên các cấp, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến ...tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương hiện đại hóa cơ sở vật chất, giai đoạn từ nay đến năm 2030./.
Văn Nhuệ

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​