Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Bộ Chính trị ban hành quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan
(ĐN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18-8-2023 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) bị kỷ luật oan.
Đối tượng áp dụng quy định này, gồm: TCĐ bị kỷ luật oan (bao gồm cả TCĐ đã giải tán, giải thể, kết thúc hoạt động, thay đổi do chuyển giao, chia tách, sáp nhập về tổ chức); đảng viên bị kỷ luật oan (bao gồm cả đảng viên không còn sinh hoạt Đảng, đã qua đời, mất năng lực hành vi dân sự, tòa án tuyên bố mất tích); TCĐ đã quyết định kỷ luật oan và TCĐ giải quyết, xác định kỷ luật oan.

Kỷ luật oan là việc TCĐ, ĐV không vi phạm chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước nhưng TCĐ có thẩm quyền kết luận có vi phạm và thi hành kỷ luật.

TCĐ đã quyết định kỷ luật oan phải chịu trách nhiệm tổ chức xin lỗi và phục hồi quyền lợi của TCĐ, ĐV. Phải ra quyết định bãi bỏ, thu hồi quyết định kỷ luật oan; xem xét trách nhiệm của TCĐ, ĐV tham mưu, quyết định kỷ luật oan.

Trường hợp TCĐ quyết định kỷ luật oan đã giải tán, giải thể, kết thúc hoạt động, chuyển giao, chia tách, sáp nhập thì TCĐ tiếp nhận hoặc TCĐ cấp trên trực tiếp chịu trách nhiệm xin lỗi và phục hồi quyền lợi TCĐ, ĐV bị kỷ luật oan.

ĐV bị kỷ luật oan đã qua đời, tòa án tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì TCĐ quyết định kỷ luật oan, tổ chức xin lỗi đối với thân nhân đảng viên.

Việc bồi thường về vật chất và các lợi ích hợp pháp cho TCĐ, ĐV bị kỷ luật oan thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Căn cứ để xin lỗi và phục hồi quyền lợi của TCĐ, ĐV bị kỷ luật oan dựa trên kết luận hoặc quyết định của TCĐ có thẩm quyền; kết luận, quyết định, bản án của cơ quan pháp luật xác định TCĐ, ĐV bị kỷ luật oan.

Hình thức xin lỗi, gồm: tại hội nghị công khai xin lỗi; đăng công khai trên báo chí của địa phương, trang thông tin điện tử (nếu có) của cấp ủy đơn vị hoặc nơi đang cư trú của ĐV.

Đảng viên bị kỷ luật oan không được xin lỗi và phục hồi quyền lợi trong các trường hợp: sau khi bị kỷ luật oan đã không giữ được tư cách, phẩm chất, tiêu chuẩn đảng viên hoặc vi phạm bị kỷ luật; nhận lỗi thay cho người khác dẫn đến bị kỷ luật oan; từ chối việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi; tự ý bỏ sinh hoạt Đảng...
Phương Hằng(baodongnai.com.vn)

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​


Chung nhan Tin Nhiem Mang