Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ngày 28-11, Ban TVTU đã tổ chức hội thảo khoa học Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân

Các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà và Lê Thị Cát Hoa, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo còn có PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; thiếu tướng, PGS-TS Đỗ Hoàng Ngân, Phó Chính ủy Trường sĩ quan Lục quân 2; lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh và các nhà khoa học.

* Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà nêu rõ, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII xác định” “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân

Thực hiện Nghị quyết số 35, Ban TVTU đã ban hành kế hoạch và triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng, nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực thù địch trong cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tốt hơn thời gian tới, tại hội thảo, Ban TVTU mong muốn tạo diễn đàn nghiên cứu, trao đổi, làm sáng rõ vai trò, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, địa phương trên địa bàn tỉnh.
PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân
PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân

Hội thảo đã nhận được 56 tham luận, các tham luận đã phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Cùng với đó, một số tham luận đi sâu vào việc trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các địa phương trong và ngoài tỉnh.

* Phải chăm lo, bảo vệ tốt cho nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nêu rõ, cùng với hệ thống chính trị thì tất cả mọi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng ta từ khi thành lập đến nay chỉ có mục đích, lý tưởng duy nhất là chăm lo, phục vụ nhân dân, ai cũng được cơm no, áo ấm, được học hành, tự do, hạnh phúc... Chúng ta có đầy đủ cơ sở lý lẽ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chứng minh được lý tưởng của Đảng đã được thực hiện hiệu quả thì không một kẻ thù nào chống lại được.
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân

“Nói như thế để thấy hành động chăm lo cho nhân dân là quan trọng nhất, phải chăm lo, bảo vệ nhân dân tốt thì mới bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải nỗ lực dẫn dắt đội ngũ của mình làm đúng những gì quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước cho phép, không để xảy ra những vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ; phục vụ tốt nhân dân. Nếu cái gì làm chưa tốt thì cố gắng làm cho tốt để các thế lực thù địch không có cơ hội bóp méo, xuyên tạc, bôi nhọ. Đồng thời phải chú ý bảo vệ người tốt, việc tốt; chống lại cái xấu, cái ác, qua đó khích lệ toàn dân thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, không vô cảm, thờ cơ trước mọi việc của người khác, của địa phương, đất nước.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thời gian tới, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt trong bối cảnh khó khăn, thách thức đan xen; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ triệt để lợi dụng những hạn chế, khó khăn của đất nước, của địa phương để gia tăng các hoạt động chống phá, tấn công, xuyên tạc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, chúng sẽ ra sức lợi dụng mạng xã hội, truyền thông số để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát tán các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái và luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm hơn.
Các đại biểu tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đắc Nhân
Các đại biểu tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đắc Nhân

Điều đó đặt ra yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn cần chủ động và nhạy bén hơn nữa trong nắm bắt, xử lý thông tin trái chiều; cung cấp, phổ biến thông tin chính xác, kịp thời để định hướng dư luận xã hội, xây dựng và củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, qua đó làm thất bại âm mưu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù.
Phương Hằng (baodongnai.com.vn)

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​


Chung nhan Tin Nhiem Mang