Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Hướng dẫn thủ tục nghiệm thu về PCCC trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến theo cấp độ 3
Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA, ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022. Theo đó từ ngày 01/7/2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện tiếp nhận và giải quyết 17 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, trong đó có thủ tục nghiệm thu về PCCC thực hiện theo thủ tục hành chính mức độ 3:
Để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghiệm thu về PCCC được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức, Công an tỉnh Đồng Nai vận động, khuyến khích các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiến hành đăng ký, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực trên qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến.
Việc đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến sẽ giúp người dân quản lý, theo dõi hồ sơ đã nộp. Các bước đăng ký tài khoản thực hiện như sau:
Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/
Bước 2: Bấm chọn: Nộp hồ sơ trực tuyến.
Bước 3: Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính “Phòng cháy chữa cháy”, “Cấp tỉnh” và chọn cơ quan thực hiện là “Công an tỉnh Đồng Nai” sau đó bấm vào nút “Tìm kiếm”.
Bước 4: Bấm chọn thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ trực tuyến.
Bước 5: Bấm vào nút: Nộp hồ sơ.
Bước 6: Điền đầy đủ thông tin sau đó bấm vào nút: Đồng ý và tiếp tục.
Bước 7: Đính kèm file theo thành phần hồ sơ, sau đó bấm vào nút: Đồng ý và tiếp tục.
Bước 8: Chọn hình thức nhận kết quả sau đó bấm vào nút: Đồng ý và tiếp tục.
Bước 9: Nhập mã xác nhận sau đó nhấn vào nút: Nộp hồ sơ
Bước 10: Xác nhận việc nộp hồ sơ thành công.Tuy nhiên, qua một thời gian triển khai 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghiệm thu về PCCC trực tuyến cấp độ 3 thì có rất nhiều người dân lúng túng trong việc chuẩn bị hồ sơ trực tuyến. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai hướng dẫn cụ thể các thành phần hồ sơ trực tuyến cấp độ 3 trong lĩnh vực nghiệm thu về PCCC như sau:
Việc chuẩn bị và nộp hồ sơ trực tuyến thực hiện thủ tục nghiệm thu về PCCC phải đảm bảo theo Điều 9 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
DANH MỤC HỒ SƠ NGHIỆM THU PCCC TRỰC TUYẾN – ÁP DỤNG VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP ĐỘ 3
1. Bản sao Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo hồ sơ đã được đóng dấu thẩm duyệt của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (Bản sao công chứng):
- Chứng thực số các Giấy chứng nhận thẩm duyệt, văn bản thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh (nếu có) về PCCC đối với công trình.
- Tất cả bản vẽ liên quan đến công trình đã được đóng dấu thẩm duyệt thiết kế về PCCC không cần công chứng điện tử, chỉ yêu cầu nộp bản scand màu. Tuy nhiên, phải có xác thực của chủ đầu tư bằng chữ ký số lên trang bìa để khoá file, khi kiểm tra thực tế yêu cầu chủ đầu tư phải xuất trình bản gốc để kiểm tra.
2. Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt (Bản chính):
- Scand màu bản vẽ hoàn công và cover tờ bìa trong trang đầu tiên của bản vẽ hoàn công có các ô xác nhận ký điện tử lên trang bìa của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tổng thầu.
3. Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các hệ thống liên quan đến phòng cháy, chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới (Bản chính):
- Cover tờ bìa trong trang đầu tiên của cuốn tài liệu có các ô xác nhận ký điện tử lên trang bìa của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tổng thầu, tư vấn giám sát.
4. Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy của đơn vị tư vấn giám sát (nếu có), đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy (Bản sao công chứng):
- Chứng thực điện tử cho các file này.
5. Văn bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục, hệ thống liên quan đến phòng cháy, chữa cháy (Bản chính):
- Các biên bản nghiệm thu hoàn thành yêu cầu sử dụng chữ ký điện tử.
6. Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể hệ thống phòng cháy, chữa cháy (Bản chính):
- Các biên bản nghiệm thu từng phần, các biên bản nghiệm thu tổng thể, nghiệm thụ chạy thử liên động, nghiệm thu vật liệu đầu vào…gọi tắt là biên bản con trong quá trình thi công, xây dựng chỉ có chữ ký của giám sát trưởng, chỉ huy trưởng (không yêu cầu đóng dấu) thì các file này phải scand màu và cover tờ bìa trong trang đầu tiên của bản vẽ hoàn công có các ô xác nhận ký điện tử lên trang bìa của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tổng thầu để xác nhận và khoá file.
- Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào yêu cầu bổ sung số kiểm định, số văn bản kiểm định sang cột bên cạnh. Phần biên bản nghiệm thu phần xây dựng thì danh mục vật tư cần miêu tả rõ ràng hơn (Ví dụ: cửa chống cháy ghi chú rõ loại 1 cánh, 2 cánh…, có kính hay không có kính ).
- Biên bản nghiệm thu phần hút khói phải ghi chú rõ vận tốc trong ống gió…
* Lưu ý : Các ngày của các biên bản nghiệm thu lắp đặt phải sau ngày thiết bị được kiểm định
7. Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy. (Bản sao công chứng):
- Yêu cầu chứng thực điện tử.
8. Báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và giải pháp phòng cháy, chữa cháy (Bản chính):
- Sử dụng chữ ký điện tử cho các file này.
9. Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC11 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). (Bản chính):
- Sử dụng chữ ký điện tử cho file này.
10. Giấy ủy quyền: Sử dụng chữ ký điện tử cho file này.
Một số các câu hỏi thường gặp khác:
1. Trong thành phần hồ sơ nộp trực tuyến không có các mục Biên bản giao hàng/CO,CQ/ Catalogue, vậy có cần chuẩn bị các file này không ?
- Luật không quy định, nhưng nên có trong thành phần hồ sơ, để thuận tiện trong quá trình đối chứng kiểm tra.
2. Trong thành phần hồ sơ trực tuyến không có các mục Quyết định bổ nhiệm và tín chỉ của đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công về PCCC và xây dựng, vậy có cần chuẩn bị các file này không ?
- Luật không quy định, nhưng trong thành phần hồ sơ nên có để cán bộ tiếp nhận kiểm tra (tránh trường hợp người ký các văn bản nghiệm thu và bản vẽ hoàn công không có tín chỉ năng lực về PCCC (hoặc có mà hết hạn) dẫn đến hồ sơ không đạt yêu cầu và phải trả hồ sơ làm lại quy trình từ đầu, đã rất nhiều trường hợp mắc phải). Các văn bản nộp online yêu cầu phải ký số, công chứng số.
3. Thành phần hồ sơ trực tuyến có cần nộp giấy phép kinh doanh của chủ đầu tư không?
- Luật không quy định, nhưng trong thành phần hồ sơ nên có để cán bộ tiếp nhận kiểm tra xác định được người ký các văn bản nghiệm thu và các giấy tờ liên quan là người đại diện pháp luật của chủ đầu tư. Trường hợp xác định sai thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận sẽ trả hồ sơ và yêu cầu làm lại, tránh tình trạng khi tiếp nhận hồ sơ vào, khi đi nghiệm thu đối chiếu người ký các văn bản không phải là người đại diện pháp luật của chủ đầu tư thì phải trả hồ sơ làm lại quy trình từ đầu (đã có rất nhiều trường hợp mắc phải).
4. Thành phần hồ sơ trực tuyến có yêu cầu phải cung cấp hồ sơ nghiệm thu của các hạng mục hiện hữu không ?
- Đối với hồ sơ nghiệm thu hệ thống điện năng lượng mặt trời hoặc các hồ sơ đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC liên quan đến việc sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới có liên quan đến các hạng mục công trình hiện hữu thì yêu cầu thành phần hồ sơ khi kiểm tra thực tế chủ đầu tư phải cung cấp được các văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC đối với các hạng mục hiện hữu đó (trong thành phần hồ sơ trực tuyến không bắt buộc nhưng nên có để quá trình kiểm tra nghiệm thu không bị thiếu xót thành phần hồ sơ).
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​