Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Bộ Công an ký Chương trình phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và phát động Tuần lễ học tập suốt đời
Ngày 30/10, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ ký chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Hội Khuyến học Việt Nam và phát động Tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng CAND năm 2023.
GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Doan bày tỏ vui mừng vì Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an đã ký kết Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời để bồi đắp những tri thức mới, đáp ứng yêu cầu công việc với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, việc ký kết chương trình phối hợp này mang ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu sự học bước vào giai đoạn mới, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Chương trình đồng thời đánh dấu mối quan hệ giữa Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam bắt đầu được xây đắp thông qua việc thực hiện Kết luận 49 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan ký kết Chương trình phối hợp.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan ký kết Chương trình phối hợp.


GS.TS Nguyễn Thị Doan cũng cho biết, sau lễ ký kết, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ triển khai nghiêm túc văn bản đã ký kết đến hệ thống Hội Khuyến học 63 tỉnh, thành trong cả nước để thống nhất thực hiện. Hội Khuyến học Việt Nam với nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của mình sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nhằm thúc đẩy sự học của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và hội viên Hội Khuyến học để mỗi người trở thành “Công dân học tập”, tiến tới “Công an toàn cầu”, Bộ Công an và Cơ quan Hội Khuyến học trở thành “Đơn vị học tập” như đã ký kết…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về tinh thần học tập, tự học, tự rèn. Thấm nhuần tư tưởng của Người, ngay trong các Văn kiện của Đảng qua các kỳ đại hội đều coi trọng vấn đề học tập. Thực hiện chủ trương của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ, ngày 30/7/2021, Chính phủ đã có Quyết định số 1373 phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập”, giai đoạn 2021-2030 với nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng và thiết thực, trong đó có nhiệm vụ giải pháp về “Tổ chức hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có Kế hoạch số 355 ngày 8/7/2022 triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời và xây dựng đơn vị học tập trong lực lượng CAND đến năm 2030”, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp “Tổ chức hiệu quả các hoạt động học tập suốt đời gắn với Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời trong CAND năm 2023.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời trong CAND năm 2023.


Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, trong những năm qua, Bộ Công an đã tiến hành ký kết hơn 30 loại văn bản quy chế, chương trình, có nội dung phối hợp với các bộ, ban, ngành và tổ chức xã hội cấp trung ương. Kết quả đánh giá cho thấy, việc ký kết và thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp này rất hiệu quả, tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc và tạo ra nhiều thuận lợi trong phạm vi có thể giúp các bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng cho biết, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam, hai bên đã xây dựng thành công “Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội khuyến học Việt Nam về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, khuyến học, khuyến tài, khuyến đọc, xây dựng xã hội học tập trong lực lượng CAND giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030”. Đồng thời lồng ghép với nội dung của chuỗi hoạt động này, Bộ Công an đã có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chủ trì, Công an các đơn vị có chức năng phối hợp chuẩn bị về hình thức, nội dung và những điều kiện cần thiết để phát động Tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng CAND năm 2023

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng sách của Bộ Công an cho một số đơn vị ở ngoài lực lượng CAND.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng sách của Bộ Công an cho một số đơn vị ở ngoài lực lượng CAND.


Để thực hiện hiệu quả Chương trình và Tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng CAND, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp đã ký kết. Hội sớm chỉ đạo đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ làm đầu mối chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể để quán triệt, triển khai Chương trình đi vào thực tiễn; phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối của Bộ Công an làm tốt công tác tham mưu với vai trò là thường trực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình khi cần thiết.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Công tác Đảng và công tác chính trị với vai trò là cơ quan thường trực của Bộ Công an, chủ động làm tốt công tác tham mưu thực hiện Chương trình và Tuần lễ cao điểm. Trước mắt, Cục phối hợp với cơ quan đầu mối của Hội Khuyến học Việt Nam làm tốt công tác tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể để quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình trong toàn lực lượng; tham mưu đề xuất các điều kiện đáp ứng cụ thể như thư viện, bảo tàng, tủ sách, không gian đọc; tận hưởng các nền tảng công nghệ mới, công nghệ hiện đại, đa dạng, phong phú và tiện ích phù hợp với mọi nhu cầu học tập cho CBCS và ở các cơ sở giáo dục; theo dõi, tổng hợp kết quả, đánh giá thi đua về việc thực hiện Chương trình phối hợp và việc thực hiện phong trào học tập suốt đời trong toàn lực lượng.

GS.TS Nguyễn Thị Doan trao tặng sách của Hội Khuyến học Việt Nam cho một số đơn vị trong CAND.
GS.TS Nguyễn Thị Doan trao tặng sách của Hội Khuyến học Việt Nam cho một số đơn vị trong CAND.


Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương chủ động có chương trình kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả thiết thực, trong đó cần tập trung một số nội dung: Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị về tầm quan trọng và vai trò của học tập suốt đời; triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến; tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, trang thiết bị cho các thư viện, phòng đọc, tủ sách; tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến đọc, các mô hình học tập suốt đời, áp dụng quy định về thời gian đọc sách, học tập tại đơn vị phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm tự học, tự rèn nhằm nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập góp phần xây dựng năng lực tự học cho CBCS hiệu quả, thiết thực và báo cáo kết quả theo quy định.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tham quan triển lãm sách sau buổi lễ.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tham quan triển lãm sách sau buổi lễ.


Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của các đại biểu, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam. Bộ Công an cũng đã long trọng phát động Tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng CAND năm 2023. Dịp này, Bộ Công an đã trao tặng nhiều sách cho một số đơn vị ở ngoài lực lượng CAND. Hội Khuyến học Việt Nam cũng đã trao tặng sách cho một số đơn vị trong lực lượng CAND.

Sau buổi lễ, các đại biểu đã tham quan triển lãm sách, những hình ảnh tiêu biểu về đẩy mạnh học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập của Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam.
Hoa Nguyễn - cand.com.vn

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​


Chung nhan Tin Nhiem Mang