Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".

Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báo THÔNG BÁO V/v tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022
Nội dung thông báo

NỘI DUNG

1.      Chỉ tiêu

Số lượng công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 của tỉnh Đồng Nai là: 322, trong đó:

-     Công dân nam: 320, trong đó: Công an tỉnh: 220, K01: 05, K02: 50, A09: 05, C01: 10,C10:30

-       Công dân nữ:02(tuyển cho K02: 01, C01: 01).

2.  Đối tượng tiêu chuẩn và thời gian tuyển chọn

2.1  Đối tượng​

-     Công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.       

- Công dân nữ trong, độ tuổi nhập ngũ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND, có nguyện vọng thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Ngành nghề cần thiết tuyển chọn nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND: Y, dược; Sư phạm; Thể dục thể thao.

2.2.    Độ tuổi

Công dân có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đang, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

Tuyển chọn cho các đơn vị Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh vệ, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, độ tuổi công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi. Những địa phương khó khăn về nguồn tuyển, không bảo đảm đủ chỉ tiêu tuyển chọn thì có thể tuyển chọn đến hết 25 tuổi.

2.3.    Thời gian

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng.

2.4.    Tiêu chuẩn tuyển chọn

- Công dân có lý lịch rõ ràng.

-   Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

-   Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

-   về tiêu chuẩn sức khỏe: Công dân đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Riêng năm 202'2, để mở rộng nguồn tuyển quân, Bộ điều chỉnh một số tiêu chuẩn sau:

+ Tuyển chọn công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an đối với các đơn vị: K01, K02, lực lượng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh; trường hợp khó khăn nguồn tuyển có thể tuyển chọn công dân có sức khỏe loại 3 để bố trí tại các đơn vị còn lại, trà công dân có sức khỏe loại 3 về chiều cao, sức khỏe loại 3 ảnh hưởng đến thẩm mỹ (như: lác mắt, khe hở môi 1 bên toàn bộ hoặc khe hở môi không toàn bộ 2 bên đã phẫu thuật tạo hình; một bên tai nhỏ hơn tai bình thường; sẹo bỏng hoặc các loại sẹo do nguyên nhân khác nhau đã lành có ảnh hưởng đến thẩm mỹ (ở mặt, cổ), vận động (mất 01 ngón khác của bàn tay (không có ngón cái, ngón trỏ); thừa ngón tay chưa phẫu thuật, dính kẽ ngón tay chưa phẫu thuật), hoặc có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ). Tỷ lệ côngdân sức khỏe loại 3 không được vượt quá 20% chỉ tiêu được giao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ về chỉ số đặc biệt:

    Không tuyển đối với các trường hợp trên cơ thể có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da có nội dung phản cảm, chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kỳ dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở những vị trí lộ diện như: Mặt, đầu, cổ; từ !4 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích ‘/2 lưng, ngực, bụng trở lên. Trường hợp các vết trổ (xăm), phun xăm trên da. ở vị trí lộ diện nhưng diện tích nhỏ (không phản cảm hoặc đã tẩy xóa hình xăm, chữ xăm) thì có thể xem xét tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Có thể xem xét tuyển chọn đối với công dân nam có bấm lỗ tai nhưng đã liền thành sẹo.

-     về tiêu chuẩn chính trị: Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

2.5.    Ưu tiên xét tuyển (nếu đảm bảo các tiêu chí quy định tại mục 1, 2, 3, 4 Phan II Hướng dẫn này):

-     Công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Công dân có độ tuổi từ thấp đến cao, tốt nghiệp THPT xếp loại từ khá trở lên; có chiều cao từ lm65 trở lên.

-       Công dân là con liệt sĩ, con thương binh, con gia đình có công với nước;

-  Công dân là con cán bộ Công an nhân dân (kể cả con Trưởng Công an, Phó trưởng Công an xã thuộc lực lượng bán chuyên trách);

-       Công dân là đảng viên;

-       Công dân là người dân tộc thiểu số.

3.      Hồ sơ, trình tự, thời gian tuyển chọn

3.1.       Hồ sơ tuyển chọn

Công dân dự tuyển vào thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND nộp cho Công an phường, xã, thị trấn (gọi chung là Công an cấp xã) nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau:

-  Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập dán ảnh cỡ 4x6 cm, đóng dấu giáp lai.

-   Giấy chứng nhận đăng ký NVQS ở địa phương nơi cư trú;

Ngoài những hồ sơ nêu trên, công dân nộp bổ sung một số loại giấy tờ sau:

- Bản sao: Giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực);

-   Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên);

-   Sổ hộ khẩu thường trú;

-   Bằng tốt nghiệp THPT;

-   Học bạ THPT;

-   Bản sao CMND (có chứng thực);

-   04 ảnh (3x4).

3.2.      Trình tự tuyển chọn

- Công an cấp xã căn cứ số lượng gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được giao trên địa bàn xã để tham mưu với ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an, Uỷ ban nhân dân cấp xã về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất 30 ngày, kể từ ngày thông báo.

- Khi công dân đến đăng ký dự tuyển, Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ và tổ chức sơ tuyển (chiều cao, cân nặng, hình thể), cử cán bộ hướng dẫn công dân khai lý lịch và chuẩn bị những tài liệu liên quan, báo cáo kết quả (kèm theo hồ sơ) của những trường hợp đạt yêu cầu qua sơ tuyển về Công an cấp huyện.

- Công an cấp huyện thống nhất với cơ quan quân sự cùng cấp về số lượng, nhân sự dự kiến khám sức khỏe tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trước ngày 15/11/2021.

- Trưởng Công an cấp huyện ra Lệnh gọi khám sức khỏe đối với từng công dân đề nghị tuyển chọn trước ngày 01/12/2021. Giao Trưởng Công an các huyện, thành phố phối hợp với Hội đồng khám sức khỏe của địa phương tổ chức khám sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo đúng quy định của Bộ Công an và hoàn thành công tác khám sức khỏe trước ngày 23/12/2021.

- Công an cấp huyện tổ chức thẩm tra lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với những trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện trước ngày 22/01/2022.

- Công an cấp huyện báo cáo danh sách và hồ sơ công dân đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe, tiêu chuẩn lý lịch kèm theo cỡ, số quân trang của từng trường hợp (mẫu kèm theo) về Phòng PX01 trước ngày 25/01/2022.

- Phòng PX01 trao đổi với đơn vị nhận quân (K01, K02, A09, C01, C10) đế tổ chức nghiên cứu hồ sơ, thống nhất số lượng, nhân sự tuyển chọn theo chỉ tiêu được phân bổ trước ngày 27/01/2022',

-     Phòng PX01 thông báo số lượng, nhân sự tuyển chọn của từng đơn vị nhận quân cho Trưởng Công an cấp huyện để tiến hành các thủ tục trình Chủ tịch UBND cấp huyện duyệt danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trước ngày 28/01/2022',

-    Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trước ngày 08/02/2022',

-    Tổ chức giao, nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CANJD từ ngày 16/02/2022 đến ngày 20/02/2022 (tức ngày 16 đến ngày 20 tháng Giêng âm lịch).

3.3.     Chỉ tiêu tuyển chọn cho từng địa phương

Căn cứ chỉ tiêu dược Bộ Công an giao, Công an tỉnh sẽ tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022 cho địa bàn các huyện, thành phố như sau:

KE HOACH TUYEN QUAN.pdfKE HOACH TUYEN QUAN.pdf

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu phân bổ

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Biên Hòa

50

1

 

2

Long Khánh

28

 

 

3

Long Thành

28

 

 

4

Nhơn Trạch

28

 

 

5

Vĩnh Cửu

25

 

 

6

Trảng Bom

30

 

 

7

Thống Nhất

28

 

 

8

Xuân Lộc

28

 

 

9

Cẩm Mỹ

25

1

 

10

Định Quán

25

 

 

11

Tân Phú

25

 

 

Tổng:

320

2

 

Ngày đăng11/15/2021 9:26 PM
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

1 - 20 Next

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​