Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".

Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoTHÔNG BÁO V/v lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Nội dung thông báo

            Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ các Quyết định từ số 01-140/QĐ-TTTVPT ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Công an tỉnh Đồng Nai về việc tịch thu tang vật phương tiện

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-CAT-PC08 ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Công an tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo thủ tục hành chính (kèm theo Phương án xử lý tài sản);

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá như sau:

- Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát giao thông).

Địa chỉ: Số 161 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Tên tài sản đấu giá: Tài sản gồm 140 phương tiện xe mô tô, gắn máy hai bánh vi phạm hành chính đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân sau khi đã có Quyết định tịch thu từ số 01-140/QĐ-TTTVPT ngày 30/3/2021 của Công an tỉnh. Trong đó, có 115 phương tiện xe mô tô, gắn máy hai bánh có các thông số kỹ thuật còn đảm bảo, có thể đăng ký lưu hành tái sử dụng được và 25 phương tiện xe mô tô, gắn máy hai bánh không còn tính năng sử dụng (dùng làm phế liệu); nguồn gốc xe chủ yếu là xuất xứ từ Trung Quốc.

- Chất lượng của tài sản đấu giá:

+ Đối với 115 phương tiện xe mô tô, gắn máy hai bánh có các thông số kỹ thuật còn đảm bảo, có thể đăng ký lưu hành tái sử dụng được.

+ Đối với 25 phương tiện xe mô tô, gắn máy hai bánh không còn tính năng sử dụng (dùng làm phế liệu); nguồn gốc xe chủ yếu là xuất xứ từ Trung Quốc.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

+ Đối với 115 phương tiện xe mô tô, gắn máy hai bánh đủ điều kiện đăng ký lưu hành có giá trị là: 142.700.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng).

+ Đối với 25 phương tiện xe mô tô, gắn máy hai bánh không còn tính năng sử dụng (phế liệu) có giá trị là: 12.200.000 đồng (Mười hai triệu hai trăm nghìn đồng).

- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá như sau:

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở làm việc, phòng đấu giá, thuận tiện cho việc liên hệ;

+  Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

+  Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

+ Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

+ Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

+ Thời gian: Nộp hồ sơ vào giờ hành chính từ ngày 17/5/2022 đến hết ngày 22/5/2022.

+ Địa điểm: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ: Số 161 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo công khai để các tổ chức đấu giá tài sản có đủ điều kiện biết và đăng ký tham gia./.​

Ngày đăng9/22/2022 11:40 AM
Tập tin đính kèm
Thông báo 51.PDF    

Các thông báo khác

1 - 20 Next

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​


Chung nhan Tin Nhiem Mang