Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".

Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực PCCC
Nội dung thông báo

1. Ngày 08/12/2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 386A/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc cơ sở của ông Nguyễn Viết Nhân; (địa chỉ: số 31/11, KP 9, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T.Đồng Nai). Do ông Nguyễn Viết Nhân là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 08 tháng 12 năm 2022.

2. Ngày 12/12/2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 391A/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc Công ty TNHH Lâm Đoàn Nguyên; (địa chỉ: số 15/16/19, KP 4A, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Do bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty là người đại diện phát luật, kể từ 10h00, ngày 12 tháng 12 năm 2022. 

3. Ngày 12/12/2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 391B/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Gỗ Như Ý Ngọc - Xưởng chế biến gỗ Như Ý; (địa chỉ: số 37, tổ 39, KP 4, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Do ông Nguyễn Đức Thịnh - Giám đốc chi nhánh là người đại diện pháp luật, kể từ 08h00, ngày 12 tháng 12 năm 2022.

4. Ngày 12/12/2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 392A/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc Công ty TNHH Đồng Hiệp II (địa chỉ: số 179/142, đường 278, Quốc lộ 1A, KP 4, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Do bà Nguyễn Thương Nhật Uyên là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 12 tháng 12 năm 2022.

5. Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 392B/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động với: Toàn bộ công trình thuộc Chi nhánh - Công ty TNHH Sản Xuất TM - DV Anh Quốc (địa chỉ: số 110/156A, tổ 7, KP 9, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Do bà Nguyễn Kim Uyên là người đứng đầu cơ sở, kể từ 10h00, ngày 12 tháng 12 năm 2022. 

6. Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 393A/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động với: Toàn bộ công trình thuộc Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Tân Xuân Đa (địa chỉ: số 99/8, tổ 39, KP 4A, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Do ông Nguyễn Xuân Đa là người đứng đầu cơ sở, kể từ 10h00, ngày 12 tháng 12 năm 2022.

7. Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 393B/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động với: Toàn bộ công trình thuộc Công ty TNHH Lộc Phát Lộc (địa chỉ: Tổ 11, KP 9, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Do bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh là người đứng đầu cơ sở,kể từ 10h00, ngày 12 tháng 12 năm 2022.

8. Ngày 16 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 401A/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động với: Toàn bộ công trình thuộc Công ty TNHH MTV Sáu Kiên (địa chỉ: số 33/14, đường Hoàng Văn Bổn, khu phố 4A, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Do ông Lê Trung Kiên là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 16 tháng 12 năm 2022.

9. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 405A/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động với: Toàn bộ công trình thuộc Công ty TNHH Thảo Huyền (địa chỉ: số 89C/10, KP 9, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Do bà Nguyễn Thị Diễm Phượng là người đứng đầu cơ sơ, kể từ 09h00, ngày 19 tháng 12 năm 2022.

10. Ngày 19 tháng 12 năm 2022,Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 404/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc Chi nhánh - Công ty TNHH Chế Biến Gỗ Thiên Ân Thịnh (địa chỉ: số 114, tổ 38, KP 4A, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Do bà Trận Thị Gấm là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 19 tháng 12 năm 2022.

11. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 405/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Lâm Anh Long (địa chỉ: số 113/8, KP 4, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Do ông Hoàng Công Lâm là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 19 tháng 12 năm 2022.

12. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 404A/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc Hộ kinh danh Đức Hiền 2 (địa chỉ: Tổ 11, KP 4, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Do bà Phạm Thị Thu là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 19 tháng 12 năm 2022.

13. Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 418/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc doanh nghiệp tư nhân Gỗ Ý Thư (địa chỉ: số 90/10/10, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Do ông Trần Anh Tuân là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 26 tháng 12 năm 2022.

14. Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 419/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Phú Thành Phát (địa chỉ: số 43C/9, KP 4A, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Do ông Nguyễn Văn Nghiêm là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 26 tháng 12 năm 2022.

15. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 428/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Huyền Đại (địa chỉ: số 91, tổ 7, KP 9, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Do bà Nguyễn Thị Thu Huyền là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 30 tháng 12 năm 2022.

16. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 431/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với:Toàn bộ công trình thuộc Hộ kinh doanh Trịnh Thị Hạnh (địa chỉ: số 89/4, KP 4, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Do bà Trịnh Thị Hạnh là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 30 tháng 12 năm 2022.

17. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 432/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Khánh Vinh Phát ( địa chỉ: số 179/101A, đường 278, Quốc lộ 1A, khu phố 4A, P.Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai). Do ông Đoàn Văn Tỉnh là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 30 tháng 12 năm 2022.

18. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 429/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình Doanh nghiệp tư nhân Thảo Minh Tâm (địa chỉ: số 60/3, KP 4, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai). Do ông Phạm Văn Thảo là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 30 tháng 12 năm 2022.

19. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 430/QĐĐC-CATP về việc đỉnh chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc Công ty TNHH MTV Vân Anh Phát (địa chỉ: số 90/10/51, tổ 11, KP 9, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai). Do ông Nguyễn Văn Lạng là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 30 tháng 12 năm 2022.

20. Ngày 10 tháng 2 năm 2023, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 25/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình Nhà xưởng của ông Đỗ Tấn Tài (địa chỉ: KP 9, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai). Do ông Đỗ Tấn Tài là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 10 tháng 02 năm 2023.

21. Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 03/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình Nhà xưởng của bà Trần Thị Thanh Nga (địa chỉ: tổ 39, KP 4A, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai). Do bà Trần Thị Thanh Nga là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 10 tháng 01 năm 2023.

22. Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 10/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tam Tiến Phát (địa chỉ: số 35, tổ 38, KP 4A, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai). Do ông Dương Văn Tài là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 13 tháng 01 năm 2023.

23.  Ngày 10 tháng 1 năm 2023, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 05/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình Nhà xưởng của ông Bùi Duy Từ (địa chỉ: số 28, tổ 37, KP 4A, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai). Do ông Bùi Duy Từ là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 10 tháng 01 năm 2023.

24. Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 02/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc Công ty TNHH KAPAWOO Việt Nam (địa chỉ: số 60, đường 14, Thiện Tân, KP 4, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai). Do ông Nguyễn Đình Nguyên là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 10 tháng 01 năm 2023.

25. Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 04/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc Công ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Mai Thành Phát (địa chỉ: số 113/7, KP 4, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai).


26. Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 09/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình Nhà xưởng của ông Phạm Hoàng Quỳnh (địa chỉ: Tổ 14. KP 4, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai). Do ông Phạm Hoàng Quỳnh là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 13 tháng 01 năm 2023.

27. Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 77/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Hộ kinh doanh Lãnh Thăng Bình (địa chỉ: KP 4A, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Do ông Nguyễn Văn Lãnh là người đứng đầu cơ sở, kể từ 14h00, ngày 28 tháng 04 năm 2023. 

28. Ngày 23 tháng 04 năm 2023, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 74/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình Nhà xưởng của bà Hoàng Thị Yến (địa chỉ: Tổ 39, KP 4, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai). Do bà Hoàng Thị Yến là người đứng đầu cơ sở, kể từ 14h00, ngày 23 tháng 04 năm 2023.

29. Ngày 22 tháng 04 năm 2023, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 73/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ cônng trình Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Khẩu Gỗ Vạn Kỳ (địa chỉ: số 101/8, KP 4A, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai). Do ông Dương Văn Sáu là người đứng đầu cơ sở, kể từ 14h00, ngày 22 tháng 04 năm 2023.

30. Ngày24 tháng 04 năm 2023, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 75/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình Nhà xưởng của ông Phạm Văn Hùng (địa chỉ: Tổ 11, KP 4A, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai). Do ông Phạm Văn Hùng là người đứng đầu cơ sở, kể từ 14h00, ngày 22 tháng 04 năm 2023.

31.  Ngày 05 tháng 05 năm 2023, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 78/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với: Toàn bộ công trình thuộc Hộ kinh doanh Phan Ngọc Diệp (địa chỉ: số 106F/6, KP 4A, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, T.Đồng Nai). Do bà Phan Ngọc Diệp là người đứng đầu cơ sở, kể từ 08h00, ngày 05 tháng 05 năm 2023.

​32. Ngày 18/8/2023, Công an thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định số 164/QĐĐC-CATP về việc đình chỉ hoạt động đối với Điện lực Biên Hòa - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (địa chỉ: Số 28, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai) do ông Hoàng Trọng Ninh - Giám đốc là người đại diện pháp luật, kể từ 15h00 ngày 18/8/2023, tại khu vực đình chỉ hoạt động: Công trình hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái của 04 khối nhà A, B, C, D và 01 dãy nhà xe, nhà kho cấu trúc xây dựng 01 tầng thuộc Điện lực Biên Hòa - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.​

Ngày đăng9/21/2023 8:34 AM
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

1 - 20 Next

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​


Chung nhan Tin Nhiem Mang