Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".

Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Nội dung thông báo

Căn cứ Luật Quản lý tài sản, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc Hội ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý tài sản, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 4712/QĐ-BCA-H01 ngày 05/7/2023 của Bộ Công an về việc loại khỏi biên chế và thanh lý tài sản do Công an tỉnh Đồng Nai quản lý, sử dụng;

         Căn cứ Quyết định số 3006/QĐ-CAT-PH10 ngày 25/9/2023 của Giám đốc Công an tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm của tài sản thanh lý;

         Công an tỉnh Đồng Nai thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

1.1    Tên đơn vị: Công an tỉnh Đồng Nai.

1.2        Địa chỉ: 161 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2.     Thông tin về tài sản

Thanh lý các hạng mục công trình Công an thành phố Long Khánh thuộc Công an tỉnh Đồng Nai.

3. Giá khởi điểm là 104.015.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh bốn triệu, không trăm mười lăm ngàn đồng).

Địa chỉ tài sản: Công an thành phố Long Khánh – 1A phường Phú Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tất cả các tổ chức đấu giá tài sản có đầy đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và được đánh giá theo thang điểm cho từng tiêu chí tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, gồm các nội dung sau:

a. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

b. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

đ. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

e. Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.​

- Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản chuẩn bị, có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với các giấy tờ, tài liệu chứng minh các tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia.

- Tài sản được tính là cùng loại với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá là vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ hủy bỏ được xử lý bán. Đề nghị các đơn vị tham gia phải phân tích riêng các hợp đồng và giá trị chênh lệch để tính điểm ở mục 1 và 2 phần III theo tiêu chí chấm điểm của Phụ lục I Thông tư 02/2022/TT-BTP ban hành.

- Trường hợp các tổ chức đấu giá tài sản được đánh giá có điểm cao bằng nhau thì xét theo tiêu chí điểm đạt mức tối đa, tổ chức nào có nhiều tiêu chí đạt mức điểm tối đa hơn sẽ được lựa chọn. Nếu các tổ chức đấu giá vẫn ngang bằng nhau về tiêu chí đạt mức điểm tối đa, thì sẽ ưu tiên lựa chọn đơn vị đã có Biên bản đấu giá thành công tài sản mà đơn vị đã ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá trước đó.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hậu cần – Công an tỉnh Đồng Nai, số 161 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lưu ý:

- Hồ sơ tham gia đăng ký của tổ chức đấu giá tài sản phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu kèm theo có liên quan đến từng nội dung để chứng minh cho các tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia.

- Hồ sơ tham gia đăng ký của tổ chức đấu giá tài sản phải được niêm phong, người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và căn cước công dân để đối chiếu. Những đơn vị không được lựa chọn Công an tỉnh sẽ không thông báo và không hoàn trả hồ sơ.

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.​

Ngày đăng9/29/2023 9:09 AM
Tập tin đính kèm
1070-TB lua chon dv to chuc dau gia tai san.pdf    

Các thông báo khác

1 - 20 Next

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​


Chung nhan Tin Nhiem Mang