Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".

Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báo​Kiểm tra, rà soát các cơ sở vi phạm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy bị xử lý tạm đình chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Nội dung thông báo

Thực hiện theo Kế hoạch số 373/KH-CAT-PC07 ngày 12/10/2022 của Công an tỉnh Đồng Nai về việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiến hành tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở trên địa bàn quản lý.

Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tập trung kiểm tra các nội dung về PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; Các điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở theo quy định, như: các yêu cầu đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC và nguồn nước chữa cháy; mặt bằng, công năng sử dụng; giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC và CNCH, các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan... Qua đó kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH, buộc cơ sở vi phạm phải khắc phục tất cả các tồn tại vi phạm về PCCC và CNCH.

Qua công tác kiểm tra rà soát, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 135 cơ sở với tổng số tiền xử phạt: 1.053.500.000 đồng. Trong đó có 21 cơ sở vi phạm quy định tại Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ đã bị xử lý tạm đình chỉ hoạt động. Qua thời gian cơ sở đã khắc phục các tồn tại, vi phạm đến nay đã có 07 cơ sở khắc phục và đã được phục hồi hoạt động và còn 14 cơ sở bị đình chỉ hoạt động, cụ thể như sau:

Danh sách các cơ sở đã được phục hồi hoạt động

STT

TÊN TỔ CHỨC VI PHẠM

ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG

QUYẾT ĐỊNH

PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG

KHU VỰC

PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG

1.       

Công ty TNHH Cổ phần B.U.I Furniture

KCN Tam Phước, thành phố Biên Hòa

Quyết định số: 08/QĐPH-PC07-PC ngày 11/02/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Nhà xưởng (11) có diện tích 2.600m2, thuộc Công ty Cổ phần B.U.I Furniture (thuê lại Nhà xưởng của Công ty Cổ phần Khải Toàn).

2.       

Công ty TNHH thiết bị điện Shihlin Việt Nam

KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom

Quyết định số: 21/QĐPH-PC07-PC ngày 06/09/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Khu vực chứa phế liệu, rác thải (diện tích khoảng 60m2); Khu vực Nhà kho chứa hàng (diện tích khoảng 250m2) nằm đường giao thông dành cho xe chữa cháy hoạt động dọc theo chiều dài Nhà xưởng 1 và Nhà xưởng 2.

3.       

Công ty TNHH Hempel Việt Nam

KCN Long Thành, huyện Long Thành

Quyết định số: 30/QĐPH-PC07-PC ngày 17/11/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Nhà xưởng số 31 (có diện tích 2.160m2).

4.       

Công ty Cổ phần kết cấu thép Atad Đồng Nai

KCN Long Khánh, thành phố Long Khánh

Quyết định số: 32/QĐPH-PC07-PC ngày 27/11/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Khu vực cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng một phần diện tích 460m2 nhà xưởng 2 sang sử dụng làm kho chứa hàng thuộc Công ty Cổ phần kết cấu thép Atad Đồng Nai.

5.       

Công ty TNHH nhựa kỹ thuật Sakura

KCN Amata, thành phố Biên Hòa

Quyết định số: 37/QĐPH-PC07-PC ngày 03/12/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Khu vực có diện tích 1125m2 trong nhà xưởng 40B đã cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng làm kho chứa hàng.

6.       

Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai (VN) - Nhà máy Finishing Warehouse

KCN Amata, thành phố Biên Hòa

Quyết định số: 391/QĐPH-PC07-PC ngày 30/12/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Khu vực nhà xưởng 5 có diện tích 7000m2 đã cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng làm kho chứa vải nguyên liệu.

7.       

Công ty TNHH FC Việt Nam

KCN Long Bình (Loteco), thành phố Biên Hòa

Quyết định số: 31/QĐPH-PC07-PC ngày 17/7/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Nhà kho có diện tích 2.850,30m2, cao 03 tầng + tầng lửng thuộc Công ty TNHH FC Việt Nam.

Danh sách các cơ sở bị xử lý đình chỉ hoạt động:

 

STT

TÊN TỔ CHỨC VI PHẠM

ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG

HÀNH VI VI PHẠM

HÌNH THỨC XỬ LÝ

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG

KHU VỰC ĐÌNH CHỈ

HOẠT ĐỘNG

1.       

Công ty Cổ phần sản xuất SV International Việt Nam

CCN Bình Sơn, huyện Bình Sơn

Đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số: 117/QĐ-XPHC ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 05/QĐĐC-PC07-PC ngày 05/02/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Công trình xây dựng giai đoạn 2 (nhà xưởng sơn 1 có diện tích 13,671m2; kho thành phẩm có diện tích 10.208,65m2; xưởng hàng trắng 2 có diện tích 6.000m2; phòng sấy và tổ tạo mẫu khai phát có diện tích 1.795,5m2).

2.       

Công ty nhựa Jingguang Đồng Nai Việt Nam

KCN Amata, thành phố Biên Hòa

Đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số: 118/QĐ-XPHC ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 06/QĐĐC-PC07-PC ngày 07/02/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Nhà xưởng giai đoạn 3 cao 03 tầng, diện tích xây dựng 600m2.

3.       

Công ty TNHH IL Kwawang Vina

KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch

Đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số: 206/QĐ-XPHC ngày 19/01/2022 của của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 07/QĐĐC-PC07-PC ngày 10/02/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Công trình: Nhà xưởng mở rộng có diện tích 3.465m2.

4.       

Công ty TNHH Phú Mỹ Khang

Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số: 835/QĐ-XPHC ngày 14/03/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 13/QĐĐC-PC07-PC ngày 08/4/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Nhà văn phòng xưởng có diện tích 100m2, nhà xe công nhân có diện tích 240m2, nhà xưởng mài có diện tích 300m2.

5.       

Công ty TNHH dệt sợi Zara

KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom

Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số: 930/QĐ-XPHC ngày 23/03/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 14/QĐĐC-PC07-PC ngày 18/4/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Nhà kho tạm có diện tích 100m2 cải tạo thành Nhà văn phòng có diện tích 395m2.

6.       

Công ty TNHH Kim Sơn Thành

KCN Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch

Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số: 1030/QĐ-XPHC ngày 07/04/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 16/QĐĐC-PC07-PC ngày 28/4/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Phòng in (diện tích 168m2) và Nhà văn phòng (diện tích 132m2) trong Nhà xưởng sản xuất.

7.       

Công ty TNHH Jiangsu JingMeng (VN)

KCN Amata, thành phố Biên Hòa

Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số: 2983/QĐ-XPHC ngày 08/09/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 20/QĐĐC-PC07-PC ngày 05/9/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Khu vực tầng 3 của tòa nhà văn phòng có diện tích 438m2 cải tạo thành nhà xưởng sản xuất.

8.       

Công ty TNHH Platel Vina - Chi nhánh Đồng Nai

KCN Amata, thành phố Biên Hòa

Đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số: 2154/QĐ-XPHC ngày 19/08/2022 của của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 22/QĐĐC-PC07-PC ngày 12/9/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Tầng 01 của Nhà xưởng 03 tầng có diện tích 11.371m2.

9.       

Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Tâm Phát

KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom

Đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số: 2590/QĐ-XPHC ngày 26/9/2022 của của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 25/QĐĐC-PC07-PC ngày 23/10/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Công trình: Nhà xưởng sản xuất và các hạng mục phụ trợ.

10.   

Công ty Cổ phần chế biến gỗ cao su Đồng Nai

KCN Long Khánh, thành phố Long Khánh

- Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

- Đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số: 3052/QĐ-XPHC ngày  08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 31/QĐĐC-PC07-PC ngày 25/11/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Nhà kho mở rộng (23x65,1)m2; khu vực cải tạo, mở rộng một phần diện tích trên đường giao thông lắp đặt mái che để hàng có diện tích khoảng 480m2 nối liền giữa khu vực xưởng ghép gỗ và khu vực lò sấy.

11.   

Công ty TNHH Texchem - Pack (Việt Nam)

KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa

Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số: 3953/QĐ-XPHC ngày 11/11/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 35/QĐĐC-PC07-PC ngày 02/12/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Nhà xưởng sản xuất (53,6x20)m2 được Công ty chuyển đổi công năng sử dụng thành nhà kho chứa thành phẩm; khu vực nhà xe được công ty cơi nới mở rộng và sử dụng làm kho chứa nguyên vật liệu; khu vực cải tạo, mở rộng thêm có diện tích khoảng (3x15)m2 mục đích làm xưởng khuôn ép và khu vực có diện tích khoảng (2x20)m2 mục đích làm khu vực bảo trì và đựng khuôn cũ; khu vực mái che xung quanh 02 nhà xưởng hiện hữu để bố trí thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

12.   

Công ty TNHH dệt S.Y

KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa

Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số: 4277/QĐ-XPHC ngày 12/12/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 40/QĐĐC-PC07-PC ngày 30/12/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

 

Nhà xưởng trộn (diện tích khoảng 200m2); Khu vực nhà xe ô tô; nhà xưởng 2 (diện tích khoảng 7.352 m2).

13.   

Công ty TNHH kỹ thuật điện chính xác Weimo

KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa

Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số: 4556/QĐ-XPHC ngày 27/12/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 01/QĐĐC-PC07-PC ngày 02/01/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Sàn lửng để đặt các máy sấy nguyên liệu, nguyên liệu sản xuất (hạt nhựa) và làm khu vực trung chuyển các bán thành phẩm đựng trong các thùng carton; 02 khu vực nhà xưởng chế tạo làm kho chứa thành phẩm; một phần khu vực nhà kho làm khu vực nhà xưởng đặt máy sấy nguyên liệu.

14.   

Công ty Cổ phần đầu tư Ifactor

KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom

Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số: 4575/QĐ-XPHC ngày 29/12/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 02/QĐĐC-PC07-PC ngày 03/01/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Nhà kho + Nhà bảo trì + Nhà ăn có diện tích 400m2; một phần diện tích 300m2 nối liền với nhà xưởng 1 và Nhà xưởng 2 làm Nhà kho chứa hàng hóa; một phần Nhà xưởng 2 thành Nhà văn phòng có diện tích 100m2; 02 tầng.

15.   

Công ty TNHH MTV Thụy Tường

191/16A đường Phạm Văn Diêu, KP3,  Tân Hạnh, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 

 

Quyết định số 410/QĐ-CATP-PCCC ngày 22/12/2022 của Công an thành phố Biên Hòa

Toàn bộ công trình thuộc công ty

Công an tỉnh Đồng Nai công khai danh sách các cơ sở đã đã được phục hồi hoạt động và cơ sở bị xử lý đình chỉ hoạt động để các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân biết, theo dõi, giám sát.​ 

Ngày đăng7/26/2023 8:26 AM
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

1 - 20 Next

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​


Chung nhan Tin Nhiem Mang