Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Khối An ninh tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”
Sáng ngày 18/11, Khối An ninh Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thao - Phó Giám đốc Công an tỉnh.
Quang cảnh hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Khối An ninh
Quang cảnh hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Khối An ninh

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên một số mặt công tác gặp khó khăn, tuy nhiên các đơn vị trong Khối đã chủ động đề ra những biện pháp, chủ động, sáng tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai các mặt công tác, kịp thời đổi mới phương pháp, thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên phát huy tốt năng lực, trình độ chuyên môn cũng như thúc đẩy tinh thần, trách nhiệm, tính cạnh tranh trong thi đua thực hiện các phong trào, từ đó tham mưu Ban Giám đốc nhiều chủ trương, biện pháp công tác giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên góp phần bảo đảm an ninh trên các mục tiêu, tuyến, địa bàn, lĩnh vực; phòng, chống các loại tội phạm, cũng như góp phần phát triển công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.
Đ/c Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Trưởng phòng PA02, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 (Khối An ninh) báo cáo kết quả tại hội nghị tổng kết
Đ/c Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Trưởng phòng PA02, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 (Khối An ninh) báo cáo kết quả tại hội nghị tổng kết

Trong năm 2020, khối thi đua lực lượng An ninh đã bám sát nội dung thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, căn cứ kế hoạch thi đua, nội dung giao ước thi đua của khối để phát động và triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.
Qua các phong trào thi đua đã thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, các đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, bám cơ sở, bám đối tượng để tham mưu, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia, TTATXH, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Có biện pháp đấu tranh với các thế lực thù địch, chống đối chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.
Song song đó, Cấp uỷ - Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS. Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ngành được phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ, nâng cao nhận thức và hành động của mỗi CBCS trong từng đơn vị, góp phần xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong từng đơn vị. Cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị đã lãnh đạo Chi đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động.
Đ/c Thượng tá Nguyễn Xuân Thao - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đ/c Thượng tá Nguyễn Xuân Thao - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đơn vị trong khối cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện và đề ra giải pháp trong thời gian tới
Các đơn vị trong khối cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện và đề ra giải pháp trong thời gian tới

Hội nghị đã được nghe các đơn vị báo cáo kết quả về công tác thi đua và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020. Nêu rõ những ưu điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, đồng thời, đưa ra những giải pháp thiết thực, sát với tình hình thực tế của từng đơn vị để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.
Ngô Xuân

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​